Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA-INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO-WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE


              W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. w Wyższej Szkole Handlowej w  Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Integracja a bezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne.


Konferencja była wielkim wydarzeniem naukowym i kulturowym. Patronat honorowy nad konferencja obieli m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, Mazowiecki Komendant Wojewódzki policji insp. Rafał Korczak.


W ramach konferencji odbyła się główna sesja plenarna, pięć paneli tematycznych oraz panel studencki odbywających się równolegle, dotyczących:

- pedagogiczno-psychologicznych aspektów bezpieczeństwa i integracji

- prawno-administracyjnych aspektów bezpieczeństwa i integracji,

- międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa i integracji,

- bezpieczeństwa i integracji w wymiarze globalnym,

- społeczno-socjalny wymiar bezpieczeństwa i integracji,

 

 

 


Nad konferencją sprawował pieczę komitet naukowy w skład, którego wchodzi kilkudziesięciu Profesorów. Celem konferencji było podjęcie debaty oraz wymiana doświadczeń  z zakresu szeroko pojętego problemu bezpieczeństwa i integracji zwłaszcza aspektów prawnych, administracyjnych, społecznych i pedagogicznych.

 


 


Międzynarodowy wymiar konferencji zapoczątkował szeroką wymianę zespołowego i indywidualnego dorobku naukowego zarówno w  obszarach teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z bezpieczeństwem i integracją.