Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studenci administracji z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym

14 kwietnia 2015 r. studenci Wydziału Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu uczestniczyli w wizycie studyjnej w Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Głównym punktem wizyty był udział w wielogodzinnej rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, której przedmiotem była kwestia zgodności z Konstytucją instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego (sygn. P 45/12). W wyroku ogłoszonym o godz. 15.30 Trybunał orzekł, że instytucja ta narusza konstytucyjną zasadę równości.

 


Rozprawa była pasjonującym pokazem kunsztu prawniczego sędziego sprawozdawcy – prof. Teresy Liszcz, a także sztuki argumentacji prawniczej jej uczestników. Z pewnością udział w tym wydarzeniu zmienił wyobrażenie studentów o Trybunale: jak się okazało, jest to sąd na wskroś przeniknięty duchem kontradyktoryjności, co znaczy, że uczestnicy postępowania mają szerokie możliwości dowodzenia swoich racji, a sąd – niezwykle skrupulatnie rozważa ich argumenty.