Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  TRWA REKRUTACJA NA STUDIA-TERAZ 1000 ZŁ MNIEJ!

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. WSH umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na rok akademicki 2015/2016 prowadzona jest od 15 kwietnia do 30 września 2015 roku, na studia I stopnia oraz na studia II stopnia na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • INFORMATYKA
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PSYCHOLOGIA
 • PEDAGOGIKA II STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dodatkowo od kandydatów na studia magisterskie wymagane są:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu karta przebiegu studiów)

 

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do PUNKTU REKRUTACYJNEGO WSH, w którym udzielane są informacje i prowadzone zapisy – od poniedziałku do soboty w godz.: 8.00 – 16.00.


Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udzielają pracownicy Dziekanatu :
tel.: 48 363 22 90 w. 40 lub 41 / e-mail: rekrutacja@wsh.pl