Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Kierunki studiów
Sprawdź aktualną ofertę studiów podyplomowych na: www.PODYPLOMOWE.wsh.pl

 
 
 
 
WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH

 
 

Organizacja i zarządzanie w administracji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kataster i wycena nieruchomości ( studia kwalifikacyjne)

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Rachunkowość i podatki
Zamówienia publiczne
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i kontrakty medyczne
Zarządzanie projektami
Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi

Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach Unii Europejskiej

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi

Zarządzanie sprzedażą B2B

Prawo korporacyjne

 

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Negocjacje i mediacje

Studia menedżerskie

Socjoterapia ( studia kwalifikacyjne)

Coaching   

Pedagogika resocjalizacyjna( studia kwalifikacyjne)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( studia kwalifikacyjne)

Przygotowanie pedagogiczne ( studia kwalifikacyjne)

Doradztwo zawodowe ( studia kwalifikacyjne)

Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia kwalifikacyjne)

Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)

Asystent rodziny

Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Psychologia w biznesie

Marka i Social media 
WYDZIAŁ STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo informacyjne w administracji i biznesie
Handel i zarządzanie sprzedażą
Logistyka łańcucha dostaw
Business english
Zarządzanie kryzysowe
Grafika komputerowa i multimedialna
Projektowanie, instalowanie i eksploatacja sieci komputerowych
Sieci komputerowe- administrowanie, zarządzanie, routing

 
 
 

SZKOLENIA

Practical Business English for international companies’ candidates

Team building - budowanie zespołu
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie
Coaching w pracy nauczyciela XXI wieku
Coaching menedżerski
Program Płatnik