Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym.
Koncepcja studiów
Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowują do wykształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i zwiększaniu aktywności na rynku pracy. Absolwenci będą wyposażeni w umiejętności organizowania działań profilaktycznych w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, poprzez organizowanie kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego bezrobotnych. Poznają sposoby mobilizowania i organizowania społeczności lokalnych. Zdobędą umiejętności badania predyspozycji zawodowych, kształtowania rozwoju zawodowego, planowania kariery, organizowania kursów i szkoleń. Otrzymają przygotowanie w zakresie zawodoznawstwa, poznają zasady komunikacji oraz metody pracy doradcy zawodowego, w tym szkolnego doradcy zawodu jak również kwalifikacje do prowadzenia orientacji i reorientacji zawodowej i szkolnej.


Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • antropologia kulturowa
 • pedagogika ogólna
 • współczesne problemy psychologii
 • współczesne problemy socjologii
 • pedagogika porównawcza
 • współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • teorie organizacji i poradnictwa zawodowego
 • metodyka doradztwa zawodowego
 • zawodoznawstwo
 • kierunki i strategie poradnictwa zawodowego
 • rynek pracy i rynek edukacyjny
 • teoria doskonalenia zawodowego
 • prawo pracy
 • psychologia zarządzania zasobami ludzkimi i doboru personalnego
 • edukacja zawodowa dorosłych
 • europejski rynek pracy


reseeeeeeeeee

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do zawodu doradcy w instytucjach poradnictwa edukacyjno – zawodowego oraz pośrednictwa pracy: w powiatowych urzędach pracy, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (szkolny doradca zawodu), w studenckich biurach karier, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mogą uczestniczyć w pracach zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz doradzać w wyborze zawodu osobom niepełnosprawnym. Specjalność daje również możliwość pracy w przedsiębiorstwach (rekrutacja i szkolenie pracowników), oraz instytucjach specjalistycznego poradnictwa. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie indywidualnego doradztwa oraz preorientacji zawodowej.