Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
Strona główna  >>  Finanse  >>  Czesne
  Czesne
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest uczelnią, która od wielu lat utrzymuje czesne na niezmiennym poziomie.


Studia licencjackie
- CZESNE


 • Kierunek Administracja - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Pedagogika - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Stosunki międzynarodowe - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - 1.750zł / semestr
 • Kierunek Ekonomia - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Zarządzanie - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Prawo w biznesie - 1.750 zł / semestr
 • Kierunek Psychologia - 1.750 zł / semestr

Wpisowe - 400 zł 
Opłata rekrutacyjna - 100 zł

Studia inżynierskie - CZESNE

 • Kierunek informatyka - 1.850 zł / semestr

Wpisowe - 400 zł
Opłata rekrutacyjna - 100 zł

Studia magisterskie
- CZESNE

 • Kierunek Administracja
Absolwenci WSH: I semestr - 1.500 zł, II, III, IV semestr - 1.900 zł
Kandydaci z dyplomem innych uczelni: 1.900 zł / semestr

 • Kierunek Pedagogika
Absolwenci WSH: I semestr - 1.500 zł, II, III, IV semestr - 1.900 zł
Kandydaci z dyplomem innych uczelni: 1.900 zł / semestr

 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
Absolwenci WSH: I semestr - 1.500 zł, II, III, IV semestr - 1.900 zł
Kandydaci z dyplomem innych uczelni: 1.900 zł / semestr


Wpisowe: 200 zł
Czesne za studia I i II stopnia można rozłożyć na 5 rat w każdym semestrze!

Warto uwzględnić fakt, że natychmiast po złożeniu dokumentów i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia mogą Państwo starać się o przyznanie stypendium. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oferuje do wyboru aż siedem rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad dwa miliony złotych rocznie. Połowa studentów WSH korzysta z pomocy materialnej
w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Więcej informacji o sposobach finansowania studiów udziela:

Kwestura - Sekcja obsługi studenta:


WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 48
e-mail: kwestura@wsh.pl

UWAGA!
Od marca 2012 r. wpłaty w Kwesturze można realizować za pomocą kart płatniczych!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, WSH uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze WSH - o szczegóły zapytaj na miejscu!