Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Koncepcja studiów w ramach specjalności 

Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego stanowi jedną z najważniejszych sfer aktywności państwa. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i globalnym. Na bezpieczeństwo publiczne ma wpływ działalność instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy. Instytucje te podejmują działania mające na celu ochronę przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także tymi, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godząc w ogólnoprzyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo i porządek publiczny mają także wpływ na sprawne funkcjonowanie państwa. Występujące zagrożenia mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny ma na celu przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać zagrożeniom w tym zakresie.Studia w ramach specjalności obejmują między innymi następujące tematy:

  • uzyskanie wiedzy niezbędnej do pracy w służbach państwowych i samorządowych powołanych do zapewnienia ładu prawnego i porządku publicznego
  • przygotowanie zarówno pod kątem znajomości prawa, jak i samodzielnego oceniania i eliminowania zagrożeń
  • zdobycie szczegółowej wiedzy m.in. z zakresu bezpieczeństwa społecznego, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, socjologii, psychologii przestępczości, zwalczania i zapobiegania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej oraz terroryzmu
  • znajomość regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
  • szczegółowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zwłaszcza w czasach zagrożenia terroryzmem.
Perspektywy zawodowe
Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do pracy w służbach porządku publicznego, takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Więzienna oraz w Służbach Celnych, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei oraz w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.