Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Wydarzenia
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez swoją działalność naukową i społeczną. Regularnie współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi i centralnymi, jak również z instytucjami zagranicznymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. 

Uczelnia prowadzi aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego poprzez liczne inicjatywy społeczne. Potwierdzeniem wagi tych działań dla miasta i regionu są zdobywane przez Uczelnię wyróżnienia i nagrody.
Inicjatywy Wyższej Szkoły Handlowej, które wpływają na systematyczny kontakt z otoczeniem, to m.in. cykle wykładów otwartych, spotkań oraz konferencji.Radomskie Wykłady Otwarte

To cykliczne spotkania z czołowymi polskimi politykami, finansistami oraz znanymi osobistościami życia publicznego skierowane do studentów oraz mieszkańców naszego miasta. Dają one możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami powszechnie znanymi, ale tylko z mediów. Ich nieodzownym elementem jest dyskusja oraz pytania otwarte do gości. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem i na trwałe wpisały się w krajobraz polityczny naszego miasta i regionu.Wykłady Międzynarodowe

Wykłady ambasadorów, wysokich rangą dyplomatów dotyczące spraw międzynarodowych, sytuacji na świecie, polityki zagranicznej innych krajów. Wygłaszane są przez ambasadorów państw, mających swoje placówki

w naszym kraju. Podczas spotkań ze studentami oraz mieszkańcami Radomia ambasadorzy przybliżają wizerunek swoich ojczyzn, opowiadają o aktualnych aspektach współpracy międzynarodowej.

Konferencje naukowe

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizuje przy współpracy najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Konferencje te skupiają środowisko naukowców oraz praktyków z całej Polski. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego Polski i świata. Konferencje naukowe dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas tego rodzaju spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy w badaniach i rozwiązania.

Wszechnica Radomska


Cykl wykładów o różnorodnej tematyce, skierowany do studentów WSH w Radomiu oraz wszystkich zainteresowanych środowisk: naukowych, gospodarczych, politycznych. Prelegentami są wykładowcy zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych oraz doświadczeni praktycy. W ramach Wszechnicy Radomskiej prezentowane są i dyskutowane aktualne problemy z zakresu: prawa, ekonomii, nauk politycznych i społecznych oraz stosunków międzynarodowych. Wykłady z tego cyklu dają możliwość dyskusji, stanowią więc forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.
  
Radomska Akademia Informatyki

Cykl wykładów skierowanych do wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną. Spotkania te mają na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, przez uznanych specjalistów z całego świata. Cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno studentów WSH, jak i osób z zewnątrz, stwarzają bowiem niecodzienną okazję do zaprezentowania praktycznych metod zastosowania informatyki oraz ukazania jej roli we współczesnym świecie.

Wykłady Dziennikarskie


„Top Press” - cykl spotkań z czołowymi dziennikarzami, podejmujący kwestie etyki dziennikarskiej, tajniki warsztatu dziennikarskiego oraz aktualne problemy życia społecznego w kraju i za granicą, będące przedmiotem ożywionej dyskusji w mediach.
 

Dni Kultury Europejskiej

Cykliczne imprezy mające na celu pokazanie
i przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów a także kuchni krajów europejskich, połączone z prelekcjami, wystawami i pokazami scenicznymi. Szereg barwnych imprez uświetniają swą obecnością liczni goście zagraniczni oraz przedstawiciele ambasad. Do tej pory obchodziliśmy: Dzień Kultury Rosyjskiej, Dzień Kultury Francuskiej, Dzień Kultury Brytyjskiej, Dzień Kultury Niemieckiej; Dzień Kultury Hiszpańskiej; Dzień Kultury Amerykańskiej.

Dni Afryki w Radomiu


Niecodzienne wydarzenie, impreza kulturalna, mająca na celu przybliżenie Europejczykom kultury afrykańskiej różnorodności i piękna tego regionu świata, ale również zwrócenie uwagi na jego możliwości i problemy oraz podniesie poziomu świadomości studentów, mieszkańców naszego miasta na ten temat. Dniom Afryki towarzyszyły wystawy fotografii

i sztuki afrykańskiej, pokazy koncerty, festiwal kina afrykańskiego i wiele innych wydarzeń. Patronat nad impreza objęły ambasady wszystkich państw afrykańskich w Polsce.

Debaty Publiczne

Uczelnia jest forum ważnych debat publicznych z udziałem polityków, władz rządowych i samorządowych oraz społeczeństwa, przedstawicieli organizacji społecznych i innych. Debaty organizowane przez Uczelnię mają charakter otwarty – biorą w nich udział mieszkańcy miasta i studenci. Inicjatywy te są szeroko wspierane przez lokalne media. Przedmiotem dyskusji są zagadnienia kluczowe dla regionu i kraju, całego społeczeństwa.

Wystawy

Wystawy – w ramach cyklu „Fabryka sztuki” zorganizowano artystyczne wystawy prac studenckich. Rysunki i grafiki pogrupowane w cykle tematyczne (m.in.: „Suszarnia”, „Rzym miasto otwarte”, „Radom miastem twojej szansy”, „Upadek w wzwyż –czyli od pomysłu do pomysłu” i inne) były wystawione w holu Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Traugutta 61a, jak również w „Cafe Gallery” Wydziału Informatyki przy ul. Domagalskiego 7a. Od trzech lat WSH prezentuje wystawę najlepszych polskich fotografii prasowych – laureatów konkursu PRESS FOTO. Ponadto Uczelnia jest organizatorem wystaw na radomskim deptaku.