Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Logistyka międzynarodowa

Koncepcja studiów

Logistyka międzynarodowa to całokształt procesów przepływu i wymiany transgranicznej surowców, materiałów i produktów. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania łańcuchami dostaw i przepływem towarów. Wiąże się z tym przepływ informacji w obrębie przedsiębiorstwa, jak również pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi na rynkach międzynarodowych. Celem studiów na specjalności logistyka międzynarodowa jest przygotowanie studentów do zarzadzania procesami logistycznymi, zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej. Student poznaje regulacje i uwarunkowania prawne funkcjonowania systemów logistycznych, prawo celne i procedury celne, uczy się opracowywać strategie rozwoju i działania przedsiębiorstw logistycznych.
 Studia na tym kierunku obejmują między innymi następujące tematy:

 • logistyka międzynarodowa;
 • procedury celne;
 • logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw;
 • zarządzanie logistyką;
 • logistyka produkcji i zaopatrzenia;
 • logistyka dystrybucji;
 • rozliczenia międzynarodowe;
 • wspólnotowe prawo konkurencji;
 • bankowość inwestycyjna;
 • gospodarka światowa;
 • teoria i polityka kursu walutowego.Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności logistyka międzynarodowa znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych różnych branż, jak również w administracji rządowej i samorządowej, portach, lotniskach, itp. Będzie przygotowany do pracy w dużych sieciach handlowych jako specjalista ds. zamówień, magazynowania, transportu, gospodarowania zapasami, opakowaniami oraz odpadami. Będzie merytorycznie przygotowany do pracy w firmach spedycyjno- transportowych, centrach usług logistycznych, centrach dystrybucji czy firmach doradczych. Logistyk znajdzie także pracę w sądownictwie, policji, wojsku czy służbie zdrowia. Absolwent tej specjalności będzie mógł zajmować różnorodne stanowiska, począwszy od operatorów logistycznych, projektantów infrastruktury logistycznej, menedżera ds. logistyki, na funkcjach kierowniczych skończywszy.