Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Szkolenia

Szkolenia Biura Kariery

 

Biuro Kariery Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych szkoleniach, wykładach, wizytach studyjnych i targach pracy.

 

Czym jest wizyta studyjna? Wizyta studyjna to forma szkolenia wyjazdowego w miejscu, gdzie możemy poznać jak działają inni, a przy okazji nie tylko skorzystać z interesującej oferty, ale i „od kuchni” zobaczyć jak tworzono dane miejsce, jak udało się właścicielom firm odnieść sukces.

 

Biuro Kariery Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu organizuje wizyty studyjne w najszybciej rozwijających się firmach w Radomiu i regionie, w firmach, działających na rynkach międzynarodowych, prężnie działających w swojej branży, osiągających ogromne zyski, co w dzisiejszych czasach nie jest łatwą sztuką, a stanowi dobry przykład odpowiedniego i efektywnego zarządzania.


 

W trakcie 2-3 godzinnej wizyty studyjnej 20- osobowa grupa uczestników poznaje specyfikę funkcjonowania danego zakładu, bierze udział w rozmowie z przedstawicielem firmy, który opowiada historię firmy, jej zalety, prezentuje profil poszukiwanych pracowników. Ważnym punktem przeprowadzanej wizyty jest prezentowanie oferowanych produktów i usług, a także udział w pracach zakładu.


Dni Otwarte mają za zadanaie przybliżenie działalności danej firmy, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie poszczególnych działów czy sektorów. Dają studentom możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z pracownikami, dowiedzenia się o atmosferze panującej w firmie, warunkach płacowych czy socjalnych.


Warsztaty i szkolenia- współczesny rynek pracy wymusza na pracownikach stałe podnoszenie kwalifikacji, znajomość języków obcych, dyspozycyjność, kreatywność, operatywność i szybką zmianę do otaczających warunków pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy studentom udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez praktyków, specjalistów z branży. Tematyka jest przeróżna, w trakcie szkoleń można poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, poznać zasady tworzenia marketingowego wizerunku własnej osoby,  doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą czy dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


 

W ofercie Biura Kariery znajdują się wizyty studyjne:

-w Mennicy Polskiej;

-w Areszcie Śledczym;

-w Wojewódzkim Urzędzie Pracy;

-w Fabryce Broni "Łucznik";

-w Mazowieckim Centrum Psychiatrii "DREWNICA" Sp. z o.o.;

-w PMP Radom;

-w Radwag Radom;

-w Zakładzie Automatyki Kombud S.A.Dni Otwarte:

-radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

-ze Związkiem Banków Polskich;

-Kompanii Piwowarskiej;

-prezentacja litewskiej firmy Rhodesnow oferującej płatne, wakacyjne praktyki w Grecji w ramach programu Erasmus+.


Szkolenia i warsztaty:

-Skuteczne narzędzia poszukiwania pracy za granicą;

-Metody i techniki poszukiwania pracy;

-Sztuka skutecznej perswazji;

-Mowa ciała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;

-Poznaj swój potencjał zawodowy;

-Rozmowa kwalifikacyjna;

-Zaplanuj swoją karierę;

-Bezpieczny wyjazd- Bezpieczny powrót- Jak poszukiwać pracy za granicą;

-Jak założyć własną działalność gospodarczą?

-Szkolenia z zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK;

-Sztuka autoprezentacji zawodowej;

-Psychologiczne konsekwencje po utracie pracy.Harmonogram działań Biura Kariery w semestrze letnim 2014/15


Szkolenia i kursy językowe


WSH umożliwia studentom naukę pięciu popularnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego i francuskiego.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy zwracają szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności sprawnego porozumiewania się. Kładą także duży nacisk na naukę specjalistycznego słownictwa biznesowego i technicznego.
 

WSH umożliwia również studentom w trakcie nauki przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu, takich jak TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI na wszystkich poziomach zaawansowania.
 

Szczegółowe informacje na temat certyfikatów Toeic L&R i Toeic Bridge znajdziesz po kliknięciu na poniższe linki:

Toeic L&R
Toeic Bridge

 
 20130410_fgd    20130410_2x
Wyższa Szkoła Handlowa jest jedynym w Radomiu ośrodkiem certyfikacyjnym ETS (Educational Testing
 Service).
Szkolenia informatyczne


Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oferuje szereg szkoleń z branży IT, które organizowane są na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych:


1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Kurs ECDL obejmuje 90 godzin ćwiczeń w ramach modułów:
  • Użytkowanie komputerów
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Bazy danych
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Usługi w sieciach informatycznych

Osoby, które uczestniczyły w kursie przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

2. Certyfikowany instalator sieci strukturalnych i światłowodowych 3M

Kurs certyfikowanego instalatora sieci strukturalnych 3M obejmuje 24 godziny z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: sieci ogólne, topologie, nośniki, zasady montażu. Podczas ćwiczeń (14 godz.) przedstawiona będzie tematyka z zakresu montażu, podłączania i testowania sieci miedzianych, światłowodowych i radiowych.

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego instalatora sieci strukturalnych 3M.

3. Certyfikowany projektant sieci strukturalnych i światłowodowych 3M

Kurs  certyfikowanego projektanta sieci strukturalnych 3M obejmuje 30 godzin z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: zasady, normy, elementy projektu sieci strukturalnej. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu wykonują projekt, dokumentację sieci strukturalnej z uwzględnieniem pomiarów końcowych sieci.

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego projektanta sieci strukturalnych 3M.

4. Europejski certyfikat umiejętności komputerowych - CAD
-  poziom średniozaawansowany

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.
Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).
Kurs obejmuje
 20 godzin ćwiczeń i dotyczy tworzenia i edytowania obiektów rysunkowych, tolerancji geometrycznych, stylów wymiarowania, bloków i atrybutów oraz zarządzanie warstwami.

Osoby, które uczestniczyły w kursie, przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.5. Certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor
-  poziom średniozaawansowany

Kurs to 30 godzin ćwiczeń, które obejmują zaawansowane techniki modelowania części, tworzenie i przeprowadzanie animacji zespołów, automatyczne generowanie dokumentacji technicznej, tworzenie prezentacji projektów, organizowanie współbieżnego zarządzania projektami. Osoby, które uczestniczyły w kursie, mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego uzyskując międzynarodowy certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor.


CISCO

Od lutego 2013 roku przy WSH w Radomiu funkcjonuje lokalna Akademia CISCO. Program szkolenia oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
Absolwenci kursu są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CISCO: IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration, CCNA Security.
Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi paszport do sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

20130410_cisco


Zapisy na kursy prowadzi dziekanat WydziałuStudiów Strategicznych i Technicznych  WSH:
ul. Domagalskiego 7a
tel. 048 363 15 10

e-mail: wssit@wsh.pl