Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Handel

Koncepcja studiów
Student tej specjalności otrzymuje wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu, w tym handlu elektronicznego, oraz marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Nabywa umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod i technik sprzedaży (także internetowej), diagnozowania popytu i organizowania kampanii reklamowych, prowadzenia dokumentacji związanej ze sprzedażą. Otrzymuje przygotowanie dotyczące promocji, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych, ich analizy ekonomicznej oraz rozliczeń transakcji handlowych (krajowych i międzynarodowych). Poznaje techniki komunikowania się z klientami, techniki negocjacyjne oraz najważniejsze strategie konkurencji. Zdobywa wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania sprzedażą, sposobów tworzenia sieci handlowej, prowadzenia handlu hurtowego i detalicznego (również w obiektach wielkopowierzchniowych), krajowego i międzynarodowego.Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

» marketingu (w tym on-line) i badań marketingowych
» prawa handlowego, celnego i dewizowego oraz prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych
» promocji i reklamy
» zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
» metod i technik sprzedaży, w tym technik e-commerce
» ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych
» międzynarodowych stosunków gospodarczych
» analizy ekonomicznej i rozliczeń transakcji handlowych
» nauki o komunikowaniu, treningu interpersonalnego i prowadzenia negocjacji
» transportu i spedycjifdtttPerspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do pracy w podmiotach funkcjonujących w sferze handlu i marketingu, m.in. na stanowiskach: specjalista ds. marketingu, Sales Manager, Brand Manager, Account Manager, Category Manager, specjalista ds. zakupów itp. Może również podjąć pracę jako analityk w agencjach badań marketingowych oraz jako copywriter i Project Manager w agencjach reklamowych. Absolwent tego kierunku posiada także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia handlu internetowego oraz świadczenia szeroko rozumianych usług e-commerce. Jednocześnie studia na tej specjalności przygotowują do prowadzenia własnej firmy.