Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rachunkowość i podatki

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego prawa podatkowego. W trakcie studiów student poznaje zasady rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rachunkowości podatkowej i zarządzania podatkami. Jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów użytkowych. Zdobywa umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Potrafi efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, analizować bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową oraz kształtować prawidłową strukturę kapitałów firmy. Poznaje zasady controllingu oraz kwestie związane z egzekucją należności.Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:
» podstawy rachunkowości
» rachunkowość finansową
» rachunkowość zarządczą
» systemy komputerowe w ekonomii
» analizę ekonomiczną
» sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
» finanse przedsiębiorstwa
» zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa
» prawo finansowe
» controlling przedsiębiorstwa


yesahryrr

Perspektywy zawodowe
Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach państwowych i samorządowych na stanowiskach analityka finansowego, księgowego, bilansisty, doradcy ds. rachunkowości i polityki podatkowo-finansowej, specjalisty ds. podatków i rachunkowości, audytora wewnętrznego itp. Może również pracować w sektorze finansów publicznych (Ministerstwo Finansów, Centrum Przetwarzania Danych MF, urzędy skarbowe), w spółkach konsultingowych zajmujących się doradztwem podatkowym i inwestycyjnym. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (biuro rachunkowe).