Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Ekonomia menedżerska

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Student tej specjalności zdobywa wiedzę niezbędną dla osób na stanowiskach kierowniczych. Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych, wyznaczania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia mikro- i makroekonomicznego. W trakcie studiów student poznaje mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, uczy się metod wykorzystania i przetwarzania informacji ekonomicznych, aby profesjonalnie rozwiązywać problemy współczesnej gospodarki, szczególnie przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wyposażony jest w umiejętność praktycznego wykorzystania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych właściwych dla danego podmiotu gospodarczego.Plan studiów w ramach specjalności obejmuje m.in.:
» mikro- i makroekonomię
» politykę gospodarczą
» marketing
» metody i techniki zarządzania
» zarządzanie projektami UE
» trening przedsiębiorczości
» prognozowanie i symulację
» zarządzanie małą firmą
» metody wyceny projektów gospodarczych
» strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
» tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwasgf444

Perspektywy zawodowe

Absolwent ekonomii menedżerskiej jest przygotowany do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, instytucji publicznych i organizacji non-profit. Może znaleźć zatrudnienie jako menedżer, specjalista ds. rozwoju, analityk, strateg gospodarczy, doradca ekonomiczny, doradca klienta, headhunter itp. Dzięki zdobytym w trakcie studiów kompetencjom twardym (zawodowym) i miękkim (umiejętność komunikowania, autoprezentacji, pracy w zespole, kreatywnego myślenia, motywowania, organizowania pracy własnej i cudzej, umiejętności przywódcze) może podjąć pracę zarówno w przedsiębiorstwach mniejszych, jak i dużych międzynarodowych korporacjach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą: firmę doradczą, handlową, usługową lub produkcyjną, agencję reklamową, agencję headhunterską, sklep internetowy, call center, firmę konsultingową, firmę pozyskiwania grantów unijnych itp.