Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie portami lotniczymi

Koncepcja studiów
Specjalność ta wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców wynikającym z dynamicznego rozwoju rynku lotniczego w Polsce, także w Radomiu. Student otrzyma wiedzę z zakresu form organizacyjnych portów lotniczych oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju. Pozna również zależności zachodzące między portem lotniczym a otoczeniem. Program specjalności uwzględnia prawne podstawy transportu lotniczego, organizację ruchu na lotniskach oraz zarządzanie bezpieczeństwem obiektów lotniczych i pasażerów. Student zostanie również zapoznany z systemami obsługi naziemnej ruchu pasażerskiego, przepływu bagażu oraz zasadami eksploatacji infrastruktury transportu lotniczego.Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:
» prawa lotniczego
» zarządzania zasobami ludzkimi
» zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego
» infrastruktury portu lotniczego
» metod i technik zarządzania
» komunikacji międzykulturowej
» zachowań organizacyjnych
» zarządzania przepływem ruchu lotniczego
» systemów zarządzania jakością w portach lotniczych
» zarządzania relacjami z klientem


trtgfsd
Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w portach lotniczych (terminalach pasażerskich i terminalach cargo), liniach lotniczych, instytucjach działających na rynku lotniczym, mediach branżowych zajmujących się problematyką transportu i rynku lotniczego, jednostkach naukowych badających rynek lotniczy, firmach związanych z funkcjonowaniem transportu lotniczego. Może pracować w agencjach handlingowych zajmujących się obsługą naziemną przewoźników lotniczych użytkujących port lotniczy (usługi w zakresie obsługi operacyjno-administracyjnej pasażerów i załóg, bagażu, zaopatrzenia pokładowego samolotów oraz obsługi płytowej i kabinowej statków powietrznych). Będzie mógł również podjąć pracę w Straży Granicznej, spedycji oraz krajowych i międzynarodowych służbach ochrony portów lotniczych.