Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa
Koncepcja studiów
Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa przygotowuje studentów do pracy na stanowisku, które związane jest z tworzeniem i wdrażaniem w firmie optymalnej polityki personalnej. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi,  którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem, przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym wzmacniają jej przewagę nad konkurencją. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, także zarządzania motywacją. Zajęcia zostaną także wzbogacone w zagadnienia związane ze społecznymi i psychologicznymi regułami funkcjonowania ludzi w organizacjach.Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • Kierowania zespołem ludzi
 • Innowacyjnych metod zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzania personelem na europejskim rynku pracy
 • Rekrutacji i selekcji pracowników
 • Oceny pracowników w środowisku firmy
 • Zarządzania kompetencjami pracowników
 • Zarządzania systemami wynagrodzeń
 • Polskiego i unijnego prawa pracy
 • Mediacji i negocjacji
 • Zarządzania zmianą
 • Autoprezentacji i autokreacji
 • Budowania pozycji działu personalnego
 • Efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
 • Perspektywy zawodowe

c

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista działu personalnego, specjalista od rekrutacji i selekcji pracowników, lider zespołów projektowych, a także na stanowisku związanym z zarządzaniem: szkoleniami, projektami, oraz systemem wynagrodzeń.