Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Koncepcja studiów
Studia na specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstw prywatnych, jak również finansami podmiotów publicznych. Umiejętności uzyskane podczas zajęć z wykorzystaniem wirtualnych symulacji oraz gier strategicznych lokowania wirtualnych aktywów, wyposażą studenta w wiedzę z zakresu osiągania założeń finansowych zarządzanych jednostek organizacyjnych. Studia z zakresu rachunkowości finansowej, ubezpieczeniowej, budżetowej pozwolą studentom na uzyskanie umiejętności analitycznych będących warunkiem umiejętnego budowania struktury kapitału przedsiębiorstwa. Pozwolą także na uzyskanie kompetencji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach finansowych.


Zakres tematyczny studiów w ramach specjalności obejmuje m.in.:

 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne
 • Bankowość
 • Prawo gospodarcze
 • Ubezpieczenia
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Prawo finansowe
 • Zobowiązania podatkowe
 • Kontrola podatkowa i elementy prawa karnego - skarbowego
 • Sprawozdawczość podatkowa

gfxd


Perspektywy zawodowe


Absolwent specjalności finanse i rachunkowość w zarządzaniu będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym. Jako członek kadry departamentów rozliczeniowych międzynarodowych korporacji i holdingów będzie także kompetentny do objęcia takich stanowisk jak główny księgowy, analityk finansowy oraz doradca finansowy i inwestycyjny. Uzyska także przygotowanie w zakresie rachunkowości podatkowej oraz prawa podatkowego i gospodarczego, co daje możliwość zatrudnienia w organach administracji podatkowo-skarbowej.