Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców regionu radomskiego, kontynuuje w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nauk Humanistycznych Radomską Akademię Rozwiązywania Problemów Wychowawczych - jako formę pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.Inicjatywa środowiskowa Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu jest skierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców i ma na celu:

 • pomoc w rozwiązywaniu różnorakich problemów wychowawczych,
 • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi ich podopiecznych,
 • integrowanie środowiska rodzinnego i szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w rodzinie i szkole,
 • intensyfikację jednolitych oddziaływań wychowawczych,
 • uczenie podejmowania szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających młodzieży,
 • udzielanie rad dla nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania,
 • poprawę komunikacji i współpracy wychowawczej rodziców i nauczycieli.
W ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych przewiduje się cykliczne warsztaty (jedno spotkanie w miesiącu) podejmujące różnorakie problemy wychowawcze, skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców.


Warsztaty w semestrze zimowym odbywać się będą w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61a.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych!


Szczegółowych informacji udzielają:

doc. dr Sylwester Bębas
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
e-mail: sbebas@wsh.pl   

dr Agnieszka Sadowska

e-mail: asadowska@wsh.pl

Estera Witkowska
Biuro Rektora
e-mail: ewitkowska@wsh.pl
tel. 48 360 10 75 wewn. 26Do pobrania: