Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prawo w biznesie

Koncepcja studiów
Celem studiów na kierunku Prawo w biznesie jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych niezbędnych do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz firmach windykacyjnych. Nabyta wiedza oraz praktyczne umiejętności umożliwią absolwentom rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczących m.in. prawa podatkowego, prawa pracy, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ubezpieczeń, księgowości czy założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 

 
Studia obejmują takie zagadnienia, jak m.in.:

 • prawo administracyjne
 • prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo zamówień publicznych
 • etykę w biznesie
 • finanse publiczne
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie własnością intelektualną
 • metody i techniki zarządzania
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • psychologiczne aspekty procesu windykacji
 • psychologię
 • mikroekonomię oraz makroekonomię
 • naukę o przedsiębiorstwie
 • podstawy prawa konstytucyjnego
 • publiczne prawo gospodarcze
 • socjologię
 • teorię organizacji i zarządzania
 • windykację sądową i pozasądową
 • źródła finansowania działalności gospodarczej.fdgggg

Perspektywy zawodowe

Absolwent, w zależności od ukończonej specjalności, będzie przygotowany do podjęcia pracy: na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży usług prawnych, w kancelariach prawnych i biurach doradztwa podatkowego, windykacji i zabezpieczeń, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą związaną z windykacją i zabezpieczeniami, w firmach leasingowych, ds. zamówień publicznych, w firmach ubezpieczeniowych, na stanowiskach operacyjnych, analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania, w przedsiębiorstwach i agencjach konsultingowych, w firmach o różnym profilu działalności jako specjalista w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności sporządzania zapytań ofertowych, ofert, negocjowania umów w obrocie gospodarczym, w agencjach konsultingowych jako doradca w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw, w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się działalnością gospodarczą.