Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administracja lotnictwa cywilnego

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Lotnictwo cywilne odgrywa coraz większą rolę w życiu obywateli. Zapewnia szybki i bezpieczny transport ludzi i towarów, jest polem obiecującej aktywności biznesowej i rekreacyjnej oraz atrakcyjnym miejscem pracy. Z całą pewnością jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także regionu. Administracja lotnictwa cywilnego to liczna rzesza urzędników. Z uwagi na zwiększającą się liczbę lotnisk, a także dynamiczny rozwój dotychczas istniejących, pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie wykształcenie w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, w tym także lokalnego, WSH w Radomiu przygotowało nową specjalność.

 
 


Ukończenie studiów na specjalności zapewnia:

 • zaznajomienie się z ekonomicznymi i prawnymi aspektami funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce, UE i na świecie
 • zdobycie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania administracji lotnictwa cywilnego w Polsce, UE i na świecie
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat finansowania lotnictwa cywilnego
 • zdobycie wiedzy na temat planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz perspektyw rozwoju w dziedzinie lotnictwa cywilnego
 • zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, w tym także przeciwdziałania zamachom terrorystycznym
 • przekazanie wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności lotniczej (koncesje, zezwolenia itp.)
 • przekazanie informacji na temat praw pasażerów lotniczych.

 
fdded 

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w takich organach administracji lotnictwa cywilnego jak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego), Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Znajdzie zatrudnienie w organizacjach europejskich i międzynarodowych zajmujących się lotnictwem cywilnym. Ukończenie tej specjalności daje ogromne możliwości zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, przestrzenią powietrzną oraz organizacją ruchu lotniczego. Pozwala na znalezienie pracy w administracji lotnisk oraz na stanowiskach administracyjnych związanych z eksploatacją lotnisk, obsługą naziemną, w administracji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, obsługą lotów krajowych, europejskich i międzynarodowych, a także w administracji instytucji zajmujących się eksploatacją statków powietrznych.