Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  ERASMUS+

 

 

 

ERASMUS + to nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu opracowany na lata 2014-2020. Nowo opracowany program ma na celu zaowocować w zmiany społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim znacząco przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, czy sprawiedliwości społecznej. Nowy program ERASMUS + zastąpił kilka dotychczasowych popularnych programów unijnych tj.:

 

-LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie-Erasmus);

 

-Młodzież w działaniu;

 

-Erasmus Mundus;

 

-Erasmus Tempus;

 

-Alfa;

 

-Edulink;

 

-programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego;

 

ERASMUS + ma na celu wykroczenie poza zakres wyżej wyszczególnionych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania się w rożnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży, eliminowanie sztucznych granic istniejących między poszczególnymi działaniami i projektami, wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy. 

 

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro i zakłada, że ponad 4 miliony osób zdobędzie cenne doświadczenie i nowe umiejętności studiując na uczelni partnerskiej, bądź odbywając praktyki lub wolontariat w prestiżowych europejskich przedsiębiorstwach. Program ERASMUS + również po raz pierwszy będzie wspierał przedsięwzięcia sportowe w szczególności mając na celu rozwiązanie problemu stosowania dopingu czy też ustawiania wyników zawodów sportowych.

 

Po raz pierwszy również program ten przewiduję dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych oraz tych z trudną sytuacja materialną, a także możliwość wyjazdów na praktykę niedawnym absolwentom.

Podsumowując, program ERASMUS +  został opracowany tak, by wspierać działania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązania wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.

 

Zapraszamy do wzięcią udziału w programie!