Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Oferty staży i praktyk

OFERTY PRAKTYK I STAŻY Z DNIA 10 STYCZNIA 2015 ROKU

 

Praktyki w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

Fundator: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
Deadline: 06-07-2015 r.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) oferuje płatne praktyki trwające od 3 do 5 miesięcy.

 

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ma na celu poprawę bezpieczeństwa  na morzu, poprzez zmniejszenie ryzyka wypadków morskich, zanieczyszczenia wody oraz utraty życia ludzkiego.

 

Praktyki w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu to:

 

 • Możliwość poznania prawa z zakresu bezpieczeństwa morskiego
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania codziennej pracy agencji
 • Okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

 

Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku. Praktykanci otrzymują swojego zwierzchnika. Mogą brać udział w zebraniach, otrzymywać dokumenty i wykonywać zadania odpowiadające ich wiedzy i doświadczeniu.

 

Kryteria naboru:

 

Kandydaci

 

 • Powinni pochodzić z państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii, jednak możliwe jest także przyjęcie pewnej liczby kandydatów spoza UE
 • Powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia
 • Powinni biegle posługiwać się językiem angielskim oraz wykazać znajomość drugiego języka Wspólnoty (dotyczy kandydatów z państw członkowskich)

 

Grant

 

 • Praktykanci otrzymają miesięczny grant w wysokości 910,86 euro. Niepełnosprawni mogą dodatkowo otrzymać suplement nie przekraczający 50% wysokości grantu.
 • Praktykanci mogą otrzymać także zwrot kosztów podróży. Pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu praktyk (minimum trzymiesięcznych).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 lipca 2015 r. (dla praktyk rozpoczynających się 1 października 2015 r.)

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej.

 

Fundator

 

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
traineeships@emsa.europa.eu Strona www European Maritime Safety Agenc Cais do Sodré 1249-206 LISBOA Portugal tel.: +351 211209200 fax: +351 211209210

 

Dokumenty kluczowe

Rules Governing the Traineeship Scheme of EMSA

 


Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe

Fundator: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
Deadline: 15-01-2015 r.

OHIM organizuje staże dla absolwentów szkół wyższych, które odbywają się w dwóch pięciomiesięcznych turach. Staże te obejmują praktykę zawodową w jednej z komórek OHIM. Staże rozpoczynają się 1 lutego (termin wiosenny) i 1 września (termin jesienny) każdego roku.

Najważniejsze cele stażu:
·  Możliwość uczestniczenia w szkoleniu na temat własności przemysłowej i prawnych zagadnień związanych ze znakami handlowymi;

·  Poszerzanie i stosowanie wiedzy zdobytej na studiach w rzeczywistym kontekście zawodowym;
·  Umożliwienie stażystom zdobycia osobistego doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów zawodowych.

OHIM zajmuje się następującymi dziedzinami:
a) własność przemysłowa: znaki handlowe; sprawy sądowe; apelacje; projekty; międzynarodowa współpraca techniczna.

b) inne dziedziny, w szczególności takie jak: finanse, technologia informacyjna.

Stażyści otrzymują miesięczne stypendia. Wysokość stypendium jest zmienna, aktualne dane można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Stażysta, który zakończy staż wcześniej, będzie musiał zwrócić cześć wynagrodzenia

W programie uczestniczyć mogą osoby, które:
·  są obywatelami państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Ograniczona liczba obywateli krajów kandydujących oraz krajów trzecich może być jednak przyjęta.

·  ukończyły kształcenie na poziomie wyższym i posiadają odpowiedni dyplom, lub - w przypadku stażystów, którzy właśnie kończą studia - zaświadczenie z uczelni wraz z wykazem ocen.
·  znają bardzo dobrze przynajmniej dwa oficjalne języki Wspólnot Europejskich i dobrze inny język Wspólnot Europejskich; jednym z tych języków musi być język roboczy OHIM (hiszpański, niemiecki, angielski, francuski, włoski). Dla aplikantów z krajów kandydujących do UE i z krajów trzecich, wymagana jest dobra znajomość tylko jednego z języków OHIM.

Terminy składania wniosków:
- 31 października (dla staży wiosennych)

- 15 kwietnia (dla staży jesiennych).

Fundator
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)
information@oami.europa.eu Strona www Bureau de stages Avenida de Europa, 4 tel.: + 34 96 513 9100 fax: + 34 96 513 1344

Dokumenty kluczowe

General Information about Traineeships at the OHIM: guidelines, application forms and official Decision ADM-02-07

 


Vulcanus - praktyki w Japonii

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Deadline: 20-01-2015 r.

Program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Praktyki zaczynają się we wrześniu a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w :
- Tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
- Czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
- Ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:
-         Poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie
-         Poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury
-         Stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
- obywatele Unii Europejskiej

- studenci inżynierii i nauk ścisłych, taich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji,... 
- osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartego roku na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu  - może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie

Program jest finansowany przez Europejsko - Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości 1.900.000 jenów na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Studenci otrzymują zakwaterowania na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków
20 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm Strona www European Commission DG Enterprise and Industry Communication and Information Unit R4 BREY 13/092 Belgia tel.: 00 800 67 89 10 11

Dokumenty kluczowe

Vulcanus-programme - Information pack and registration form


 

Staże w Banku Światowym

Fundator: Bank Światowy
Deadline: 31-01-2015 r.

Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Program staży w Banku Światowym stwarza studentom okazję do podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Płatne staże można odbywać w okresie zimowym i letnim. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Terminy składania wniosków:
Staże organizowane są w dwóch okresach:

- letnim (czerwiec-wrzesień) - aplikacje należy składać w okresie od 1grudnia do 31 stycznia każdego roku
- zimowym (grudzień-marzec) - aplikacje należy składać w okresie od 1września do 31 października każdego roku.

Wszystkie aplikacje MUSZĄ byc złożone online
Bank Światowy oferuje również staże regionalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć: tutaj.

Fundator

Bank Światowy
Strona www The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA tel.: (202) 473-1000 fax: (202) 477-6391

Dokumenty kluczowe

The Bank Internship Programme application details


 OFERTY Z DNIA 3 STYCZNIA 2015 R.

 

Polska Akcja Humanitarna oraz europejska sieć GLEN zaprasza do udziału w rocznym cyklu edukacyjnym ze stażami w Ugandzie, Tanzanii i Kenii. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w międzynarodowych szkoleniach z edukacji globalnej, będą pracować w organizacjach pozarządowych w Afryce Wschodniej, a po powrocie do Europy sprawdzą się w roli edukatorów i edukatorem. Na zgłoszenia PAH czeka do 7 stycznia 2015 roku.

 

Program GLEN to potężna dawka edukacji globalnej, którą otrzymuje się na dwóch szkoleniach, gdzie spotykają się uczestnicy w 9 krajów europejskich, 3-miesięcznych stażach w organizacjach z krajów globalnego Południa oraz podczas działań edukacyjnych w Polsce. Wziąć w nim udział mogą osoby między 21. a 30. rokiem życia. Seminaria wprowadzające odbędą się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem 2015 roku. Wolontariacka współpraca z zespołem edukacji PAH zaplanowana jest na rok po powrocie ze stażu.

 

Program GLEN przeznaczony jest dla osób aktywne społecznie, zainteresowanych edukacją globalną, chętnych do sprawdzenia się w roli edukatora/ki po powrocie do Polski oraz posiadających kwalifikacje do pracy w organizacjach goszczących podczas staży. W 2015 roku oferujemy staże w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. 

 

Staż w Kenii odbędzie się w stowarzyszeniu MYSA w Nairobi. Staż GLEN ma dwa główne cele. Wraz z młodymi ludzi, którzy uczestniczą w programie „Shootback”, uczestnicy/czki GLEN 2015 będą poznawać techniki filmowe i fotograficzne, a także pracować nad rozwojem umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Treść zajęć zależy od własnych doświadczeń i pomysłów osób uczestniczących w GLEN. Można więc np. organizować wystawy, stworzyć z uczniami książkę, animację lub dokument. Oprócz organizacji warsztatów, tandem uczestników/czek GLEN będzie uczył studentów, jak opublikować swoje zdjęcia i filmy. Drugim celem stażu jest wsparcie codziennych aktywności uczestników programu „Shootback”, które obejmują wykorzystanie wyposażenia technicznego, pomoc w zadaniach PR, przy produkcji zamówionych materiałów oraz pracy administracyjnej.

 

Staż w Tanzanii odbędzie się w stowarzyszeniu TanCraft. Stażyści/tki będą organizować regularne spotkania na temat systemu sprzedaży, projektowania, jakości i zarządzania. Mogą również zaplanować rozmaite warsztaty z pracownikami TanCraft, by umożliwić dalszą wymianę z przedsiębiorcami. Jeden/na ze stażystów/ek posiadający/a wiedzę na temat biznesu będzie pracował/a nad umiejętnościami zarządzania kobiet jako przedsiębiorców i wprowadzi je w nowe zagadnienia dotyczące kalkulacji kosztów i planowania biznesowego. Drugi/a stażysta/ka będzie koncentrować się na rozwoju nowych produktów i projektów. Możliwe będzie także zaoferowanie regularnych zajęć informatycznych z naciskiem na podstawową edukację komputerową (arkusze kalkulacyjne dotyczące kosztów produkcji, poczta elektronicznej, badania internetowe, social media etc.).

 

Trzeci staż odbędzie się w organizacji Somero Uganda, która wspiera lokalną młodzież z Kawempe, dzielnicy Kampali. Nowy projekt Somero to centrum przedsiębiorczości społecznej oraz technologii informacji i komunikacji (ICT), które zostanie uruchomione w 2015 roku. I to właśnie z tym projektem będzie w dużej mierze powiązany staż GLEN. Stażyści GLEN będą uczestniczyć w kształtowaniu programu centrum. Ich zadania będą koncentrować się na trzech obszarach: lekcjach z zakresu technologii informacyjnej i przedsiębiorczości, rozbudowie sieci społecznej, pomocy socjalnej i prowadzeniu poradnictwa dla młodzieży. Wśród zadań dla stażystów/ek znajdą się m.in. zajęcia z rozwoju umiejętności informatycznych, warsztaty obsługi komputera, obróbki zdjęć i wideo, edycji i projektowania graficznego, dokumentowanie (w formie wideo) rozwoju Centrum. Zadania mające na celu rozbudowę sieci społecznej będą obejmować prezentację działalności Somero na lokalnych imprezach i wśród międzynarodowych darczyńców w Kampali, a także uczestnictwo w spotkaniach lokalnej społeczności. Zadania dla wsparcia społecznego młodzieży obejmą wizyty w domu, doradztwo i organizację programów zdrowotnych. Stażyści będą także pracować przy dokumentacji, monitorowaniu i ocenie projektów.

Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z Niemiec lub Czech). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH przez co najmniej rok. Staż jest jedynie elementem przygotowawczym do działalności edukacyjnej po powrocie.

 

 

 

Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie www.pah.org.pl/glen oraz pod adresem glen@pah.org.pl.

 


 

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich organizuje III edycję Konkursu Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove.

 

Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, praktyków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

 

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi ludzie – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

 

Nagrody w Konkursie to nagrody finansowe. W tej  edycji konkursu pula nagród sięga 26 000 zł. Sponsorami nagród są:

 

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Volkswagen Bank Polska S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku

 

Wierzymy, że duże zainteresowanie środowiska naukowego Konkursem oraz przekazane na Konkurs eseje będą cenną lekcją dla całego sektora.

 

Konkurs stwarza możliwość prezentacji swoich myśli i poglądów całemu środowisku akademickiemu. Nagrodzone prace będą również publikowane na stronach internetowych oraz w branżowych czasopismach wydawanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, takich jak: Miesięcznik Finansowy Bank, Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

 

Zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

 

W odpowiedzi zainteresowani otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

 

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2015 r.

 

Prace należy przesłać do 31 marca 2015 r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości.

 

Więcej informacji można znaleźć na załączonej broszurze oraz na stronie Związku Banków Polskich w zakładce poświęconej Komisji Etyki Bankowej (www.zbp.pl).

 


 

Praktykant w firmie Zarządzającej nieruchomościami

 

Strona www: http://piterson.pl
Miejsce: Warszawa lub mazowieckie
Dla kogo: absolwenci

 

Poszukujemy osoby pragnącej rozwijać swoje umiejętności w branży zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz lokalami.

 

Wymagania:
- chęć nauki i rozwijania swoich kompetencji w zakresie zarządzania nieruchomościami
- wykształcenie średnie
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych
- biegłe poruszanie po sieci internet
- samodzielność i dokładność
- predyspozycje do pracy z ludźmi
- prawo jazdy (opcjonalnie)

Oferujemy
- możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznej wiedzy od profesjonalnych zarządców nieruchomości, którzy są wykładowcami na uczelniach
- możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu

Podchodzimy bardzo poważnie do naszych stażystów. Prosimy o odpowiedź jedynie osoby faktycznie zainteresowane stałą pracą w branży zarządzania nieruchomościami i pragnące związać swoją karierę z naszą firmą na dłużej.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny oraz dostępność czasową na adres mailowy st2313@piterson.pl


 

Praktyka w agencji marketingu internetowego

 

Miejsce: Warszawa lub mazowieckie
Dla kogo: studenci

 

SearchLab - jesteśmy agencją marketingu internetowego istniejącą od 2009r., część grupy Agora S.A. Specjalizujemy się w prowadzeniu efektywnościowych strategii reklamowych w internecie.

 

 
Interesujesz się internetem i marketingiem, lubisz wymyślać i kreować, chcesz wziąć udział przy realizacji małych i dużych projektów i uczyć się od najlepszych? 

Dołącz do nas! Wprowadzimy Ciebie w wymarzony zawód, pozwolimy wykorzystać zdobyte już umiejętności oraz nauczymy nowych. Jedynie musisz tego chcieć.

Czekają na Ciebie:
- support ze strony doświadczonego mentora;
- praca w klimatycznym budynku Agory S.A. z fajnymi ludźmi;
- codzienna dawka nowych doświadczeń i umiejętności;
- asystowanie przy projektach małych i dużych;
- asystowanie przy realizacji projektów internetowych;
- przygotowywanie prostych kreacji na potrzeby kampanii;

Wymagania:
- poczucie humoru;
- zaangażowanie w powierzone projekty, odpowiedzialność;
- swobodne poruszanie się w przestrzeni internetowej;
- podstawowa znajomość świata internetu;
- kreatywność;- elastyczność, otwartość na nowe koncepcje; 
- znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel);
- podstawowe zasady UX/UI będą dodatkowym atutem;
- tworzenie stron na Wordpress czy Joomla będą dodatkowym atutem;

Oferujemy: 
- możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń;
- elastyczne godziny pracy;
- pracę w miłej atmosferze z super doświadczonym teamem;
- zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz referencje;

Program praktyk może trwać 3 miesiące i jest bezpłatny. 

Dzięki niemu zdobędziesz doświadczenie i weźmiesz udział w ciekawych projektach.  

To Twoja szansa na zdobycie 'szlifów zawodowych' i kolejny krok do świata profesjonalistów.

Swoje zgłoszenie w formie CV wyślij do nas na: kontakt@searchlab.pl i koniecznie w tytuł wpisz: 'PRAKTYKI W SEARCHLAB'
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, jej spółki zależne lub stowarzyszone, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

 


Praktykant / Praktykantka w Dziale Analiz

Miejsce: Warszawa lub mazowieckie
Dla kogo: studenci

Gemius to polska firma, która doradza przedsiębiorcom, jak wykorzystywać internet w biznesie. Od 15 lat bada internautów pod kątem korzystania z mediów cyfrowych, tworząc w ten sposób unikalny socjodemograficzny profil e-konsumentów. Mierzy oglądalność stron www i aplikacji, a także materiałów audio i wideo z poszczególnych źródeł ruchu, tj. komputerów, tabletów i smartfonów. Gemius działa w 36 krajach w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (region EMEA).

Praktykant / Praktykantka w Dziale Analiz

Program Praktyk Jesiennych 2014

Dlaczego praktyki w Gemius są dla Ciebie?

 • zdobędziesz wiedzę na temat realizowanych w firmie badań,
 • otrzymasz wsparcie doświadczonego Opiekuna Praktyk,
 • będzie to okazja, aby rozwinąć zdolności analityczne i programistyczne,
 • zdobędziesz doświadczenie w przetwarzaniu dużej ilości danych,
 • będzie to okazja, aby zdobyć pierwsze szlify zawodowe w dużej międzynarodowej organizacji,
 • ponieważ to, co najbardziej cenią nasi Praktykanci to niesamowita i przyjazna atmosfera podczas praktyk,
 • nasi Praktykanci biorą udział w szkoleniach wewnętrznych i mają dostęp do fachowej literatury,
 • w naszej kuchni znajdziesz świeże warzywa, owoce oraz płatki śniadaniowe,
 • na zakończenie praktyk otrzymasz zaświadczenie wraz z opinią.

Za co będziesz odpowiedzialny / odpowiedzialna?

Podczas trzymiesięcznych bezpłatnych praktyk dołączysz do Działu Analiz odpowiedzialnego za przygotowywanie raportów i analiz z realizowanych w firmie badań. Do Twoich zadań należeć będzie:

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych,
 • analiza danych,
 • przygotowywanie raportów w języku polskim i angielskim,
 • weryfikacja poprawności danych,
 • bieżąca pomoc analitykom z zespołu w realizacji poszczególnych etapów analiz.

Czego od Ciebie oczekujemy?

Jeżeli jesteś absolwentem/absolwentką lub studentem/studentką ostatnich lat studiów na kierunkach ścisłych, a poza tym cechuje Cię:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość środowiska Linux/Unix® oraz języków skryptowych (Bash lub Python),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z internetem,
 • dokładność, obowiązkowość, sumienność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa,

to chcielibyśmy Cię poznać!

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość narzędzi umożliwiających przetwarzanie plików danych, takich jak np. awk, grep, sed,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość MS Office, w szczególności Excel.

Proces rekrutacji

Kilkuetapowa rekrutacja na stanowisko rozpoczyna się od analizy nadesłanych formularzy aplikacyjnych, której wyniki są podstawą zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejny etap to rozwiązanie przez kandydatów rekrutacyjnego zadania, które ocenione będzie przez przyszłych przełożonych. Ostatnim etapem rekrutacji jest spotkanie z Kierownikiem Działu, który ostatecznie podejmie decyzję o współpracy z kandydatem.

Jak złożyć dokumenty
Aby aplikować wypełnij formularz na stronie: 
https://www.gemius.pl/pl/praca/34/02/app

 


 

Praktykant w Dziale Wsparcia Sprzedaży

Miejsce: Warszawa lub mazowieckie
Dla kogo: studenci

PEKAES to silna i nowoczesna polska firma z branży TSL, spełniająca międzynarodowe standardy rynkowe i oferująca pełen zakres produktów logistyczno-transportowych.

PRAKTYKANT W DZIALE WSPARCIA SPRZEDAŻY Miejsce pracy: Błonie
Nr ref: PR/11/2014

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i redagowanie tekstów, w szczególności:
  • tworzenie artykułów, komunikatów i notatek prasowych etc.
  • tworzenie treści do kampanii promocyjnych i reklamowych, newsletterów i mailingów
  • aktualizacja treści na stronie internetowej, w tym aktualności dla mediów i inwestorów
  • tworzenie treści do materiałów promocyjnych i reklamowych – prezentacji, folderów etc.
 • Wsparcie działań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie:
  • zarządzania komunikacją z Klientami poprzez Strefę Klienta
  • administracji zakładki „Marketing” w Intranecie
  • tworzenia komunikatów wewnętrznych
  • zarządzania akcjami informacyjno-reklamowymi w stopkach mailowych
 • Wsparcie działań w sferze public relations:
  • współpraca z agencją PR w zakresie przygotowywania materiałów prasowych
  • koordynacja współpracy pomiędzy agencją PR a ekspertami PEKAES
 • Zarządzanie kontami na portalach społecznościowych we współpracy z agencją marketingową
 • Wsparcie działań w obszarze CSR

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie lub w trakcie studiów; mile widziane studia o profilu humanistycznym lub PR, marketing, reklama
 • Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z marketingiem, reklamą, PR
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Umiejętność pisania tekstów marketingowych, „lekkie pióro”
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i kreatywność
 • Sumienność i zaangażowanie
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office

Oferujemy:

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w dynamicznej organizacji branży TSL.

 

Aplikacje proszę kierować na adres praca@pekaes.pl, pamiętając o umieszczeniu w tytule wiadomości numeru referencyjnego.

 


Specjalista IT / programista web

Strona www: itks.pl
Miejsce: Warszawa lub mazowieckie
Dla kogo: studenci

Zapraszamy do odbycia praktyki przygotowującej do zawodu specjalisty IT / programisty.

Zapraszamy zainteresowanych studentów i absolwentów do odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w firmie informatycznej ITKS, w Warszawie. Oferujemy stanowisko pracy lub możliwość pracy na odległość, pakiet ciekawych i dostosowanych do umiejętności zadań oraz wdrożenie do pracy w biznesie, z realnymi zadaniami, klientami, wyzwaniami i presjami. Odbycie praktyki będzie stanowiło ciekawe zanurzenie w pozauczelnianą, pozaszkolną – biznesową rzeczywistość. Z tego punktu widzenia jest to dla studenta bezcenne doświadczenie, które zaprocentuje na przyszłość.

 Oferty z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

PŁATNA PRAKTYKA DLA OSÓB ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZ. SZWEDZKIEGO

Miejsce: Kraków lub małopolskie
Dla kogo: absolwenci

J&M Job Service jest licencjonowaną Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 11229. W chwili obecnej poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:


PŁATNA PRAKTYKA DLA OSÓB ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZ. SZWEDZKIEGO - PILNE!!!

 

Miejsce pracy: Kraków

 

 

Obowiązki:

Do obowiązków będzie należała pomoc w koordynowaniu procesów rekrutacyjnych na rynek szwedzki.


Wymagania:

-  znajomość języka szwedzkiego

-  wysoka kultura osobista

-  motywacja do pracy

-  umiejętność pracy w zespole

 

Oferta:

- płatna praktyka (miesięczna)

- elastyczne godziny pracy (dostosowane do programu zajęć)

- praca od zaraz

- możliwość zatrudnienia na stałe

- narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych  zadań

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie CV na adres:

 

rekrutacja@forwork.eu'>praca@forwork.eu

 

W tytule maila proszę wpisać: Praktyka - jęz. szwedzki

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku  o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr. 133 poz. 883)

Miejsce: ZA GRANICĄ
Dla kogo: absolwenci, studenci

Trwa obecnie rekrutacja na PŁATNE praktyki zagraniczne Global Talents organizowane przez międzynarodową organizację AIESEC. Global Talents umożliwi Ci odbycie praktyk w obszarze IT, Marketing, Education oraz Business.

Profil kandydata: status studenta lub absolwenta do 2 lat po ukończeniu studiów. Dodatkowo wymagane jest minimum 3 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Nie zwlekaj, stwórz swoją globalną karierę!

Aplikuj już dziś: http://internship.aiesec.com

Więcej informacji na stronie http://globaltalents.pl "

 

Stażysta w Dziale Funduszy Europejskich

Miejsce: Poznań lub wielkopolskie
Dla kogo: studenci

W związku z rozpoczynającym się programem stażowym poszukujemy kandydatów na stanowisko: Stażysta w Dziale Funduszy Europejskich Miejsce pracy: Poznań (okolice) Nr ref.: 130706_SDFE

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font
 • <