Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia

Koncepcja studiów
Centralnym przedmiotem zainteresowania psychologii jest człowiek, jego procesy psychiczne i zachowanie, a także jego relacje ze światem. Celem psychologii jest opisywanie, wyjaśnienie, przewidywanie i kontrolowanie procesów psychicznych i zachowania oraz podnoszenie jakości ludzkiego życia. Studenci, którzy zdecydują się na wybór tego kierunku, otrzymają gruntowne teoretycznie i praktycznie przygotowanie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych oraz do świadczenia pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów powstających w różnorodnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Studia na kierunku psychologia mają na celu kształcenie wyspecjalizowanej kadry, dysponującej wszechstronną i nowoczesną wiedzą psychologiczną, przygotowanej do podjęcia działalności prospołecznej oraz samodoskonalenia. Studia zakończone są uzyskaniem dyplomu licencjata psychologii. Dyplom ten umożliwia podjęcie studiów II stopnia (magisterskich) zarówno na kierunku psychologia, jak i na innych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych.
Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • procesów poznawczych
 • emocji i motywacji
 • osobowości
 • psychologii różnic indywidualnych
 • psychologii rozwoju człowieka
 • psychologii społecznej
 • metodologii badań psychologicznych
 • psychometrii
 • diagnozy psychologicznej
 •  pomocy psychologicznej
 • psychopatologii
 • biologicznych podstaw zachowania.
2014wshPerspektywy zawodowe

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią (obszar pomagania i terapii, obszar badań naukowych, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obszar treningów i wspomagania rozwoju), a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje reklamowe, massmedia, firmy PR). Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego biznesu.