Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia w biznesie

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Obecnie w działalności gospodarczej trudno sobie wyobrazić podejmowanie właściwych decyzji bez znajomości psychologii. Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu, public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Studenci zdobywają umiejętności współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Studia na specjalności psychologia w biznesie dostarczają studentowi szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, uczą radzenia sobie ze stresem, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.wsh828

Studia w ramach specjalności koncentrują się wokół następujących zagadnień:
» psychologia konsumenta i marketingu
» psychologia komunikacji społecznej
» psychologia perswazji
» programy wspierania pracowników
» kształtowanie wizerunku firmy i marki
» psychologia menedżera
» psychologia reklamy 
» stosowana psychologia twórczości
» psychologia podejmowania decyzji i oceny ryzyka 
w biznesie
» negocjacje i mediacje 
» konflikt w biznesie i zarządzanie konfliktem
» stres i radzenie sobie ze stresem w biznesie

 

 

Perspektywy zawodowe
Absolwent otrzymuje wykształcenie, które daje mu solidne podstawy, by ubiegać się o pracę w roli specjalisty do spraw psychologii w firmach consultingowych, agencjach reklamowych, działach personalnych, agencjach headhunterskich, działach marketingu i PR, biurach promocji miast, kancelariach adwokackich obsługujących podmioty gospodarcze, bankach i funduszach powierniczych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na specjalizacji psychologia w biznesie stwarzają również możliwość świadczenia usług psychologicznych w ramach własnej działalności gospodarczej lub wykonywania zleceń na rzecz szeroko rozumianego biznesu jako tzw. freelancer.