Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania jest jedną z najbardziej rozbudowanych działów psychologii stosowanej. Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zmierzających do zoptymalizowania funkcjonowania zawodowego człowieka i zespołów ludzkich. Student zdobywa wiedzę w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego, planowania ścieżek karier zawodowych, selekcji kadr, rozpoznawania i eliminowania przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy, konstruowania i stosowania systemu ocen pracowniczych oraz systemów motywacyjnych. Kształtowane są umiejętności praktycznego i twórczego zastosowania wiedzy psychologicznej w organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studenci posiądą również wiedzę z zakresu stresu i patologii pracy, umożliwiającą wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu i niesieniem pomocy osobom bezrobotnym i zmieniającym zawód.
Specjalność obejmuje zagadnienia z następujących obszarów:
» rozwój aktywności zawodowej człowieka
» poradnictwo i doradztwo zawodowe
» psychologia zatrudnienia
» psychologia szkolenia zawodowego
» psychologia kadr
» psychologia organizacji
» psychologia zarządzania
» psychologia warunków pracy
» psychologia rynku pracy
» patologie w organizacjach
» negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
» psychologia grup i władzy
» psychologia bezrobociaPerspektywy zawodowe
Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy organizacyjnego, doradcy kadry menadżerskiej, konsultanta zarządzania, specjalisty ds. kadr, szkoleń i rozwoju pracowników i organizacji. Może pełnić funkcje lidera zmiany organizacyjnej, badacza organizacji czy koordynatora motywującego zespoły pracownicze. Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w działach personalnych dużych firm i korporacji, w administracji państwowej i samorządowej, biurach pośrednictwa pracy i firmach konsultingowych. Absolwent może także podjąć samodzielną działalność gospodarczą lub wykonywać zlecenia jako tzw. freelancer, świadcząc usługi związane np. z kreowaniem wizerunku firmy i marki, znajdowaniem dla firm nowych dróg dotarcia do klienta czy poszukiwaniem kluczowych specjalistów („headhunting”).