Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studia wschodnie

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Wzrastające zainteresowanie zarówno państw, jak i koncernów międzynarodowych, szeroko rozumianą problematyką wschodnią jest coraz częściej przyczyną poszukiwania i zatrudniania przez te podmioty profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry znającej charakterystykę podejmowania i prowadzenia przedsięwzięć w specyficznych realiach tamtego regionu świata. Studenci, którzy wybiorą tę specjalność, dzięki zdobytej wiedzy uzyskają kompetencje pozwalające na fachowe budowanie kontaktów biznesowych z partnerami funkcjonującymi na rynkach wschodnich. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, przejawiającej się w możliwości interdyscyplinarnego kształtowania treści kształcenia, studenci będą przygotowani do realizowania projektów w obszarze marketingu międzynarodowego, logistyki, negocjacji i mediacji oraz skutecznego komunikowania się w warunkach różnorodności kulturowej. 

Kształcenie na specjalności obejmuje przede wszystkim:
» stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku
» systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich
» Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych
» filozofie i religie Wschodu
» konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie
» negocjacje międzynarodowe
» dziedzictwo kulturowe Wschodu
» protokół dyplomatyczny
» służby specjalne państw byłego obszaru ZSRR po 1991 roku
» służby specjalne ZSRR i bloku sowieckiego
» system władzy Federacji Rosyjskiej
» zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Środkowej i Bałkanów
» zagadnienia narodowościowe, problemy religijne i demografię Rosji, Azji środkowej i Kaukazu
» historię Europy Wschodniej
» media w krajach byłego ZSRR


  

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów wschodnich zdobędą kwalifikacje do pracy w firmach działających na rynkach blisko- i dalekowschodnich oraz w spółkach z kapitałem rosyjskim lub ukraińskim inwestujących w Polsce. Będą posiadać także wszelkie kompetencje do pracy w organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych czy w filiach, przedstawicielstwach i biurach handlu zagranicznego międzynarodowych koncernów. Znaczną grupę absolwentów z pewnością stanowić będą znakomicie wykształceni analitycy mediów wschodnich, a także konsultanci biznesowi.