Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie projektami

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Specjalność zarządzanie projektami i innowacjami przygotowuje studentów do pracy w zespole, w którym planowanie i zarządzanie jest szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację projektu w określonym czasie oraz budżecie. Sprawność zarządzania projektem jest sztuką osiągania celów projektu, wymagającą od kierownika zarówno wiedzy praktycznej, umiejętności interpersonalnych, elastyczności w działaniu, jak również wiedzy teoretycznej opartej na rozwiązaniach praktycznych. Umiejętność realizacji projektów jest podstawą wzrostu efektywności i wydajności współczesnych organizacji. W ramach specjalności zostanie przekazana pełna wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na doświadczeniach praktyków. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Będzie także potrafił skutecznie zarządzać innowacjami w firmie i w ten sposób stymulować jej ciągły rozwój. Zarządzanie projektami to zastosowanie szerokiej gamy umiejętności do prawidłowego zainicjowania, zaplanowania, realizacji, kontrolowania i zamknięcia projektu. Umiejętność skutecznego zarządzania projektami to podstawowa cecha dobrego menedżera.
Student specjalności uzyska wiedzę m.in. z zakresu:
» kierowania zespołem projektowym
» zarządzania wiedzą w projektach
» planowania i organizacji projektu
» systemów zarządzania organizacją projektową
» zarządzania innowacjami
» komunikacji w projektach
» biznes planu
» treningu menedżerskiego
» zarządzania innowacjami, związków pomiędzy metodami i technikami zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
» istoty innowacji w przedsiębiorstwie i regionie
» współczesnych strategii innowacji
» kształtowania i rozwoju polityki innowacyjnej na poziomie UE i państwa


loeeePerspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów, lider zespołów projektowych. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwia absolwentom znalezienie dobrej pracy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach krajowych oraz zagranicznych. Wykształcenie to umożliwi również absolwentom stworzenie własnej organizacji opartej na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami.