Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studia licencjackie
Realizowany w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu program studiów licencjackich to fachowa koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia odpowiadających potrzebom rynku pracy. Tryb i forma zajęć jest ściśle dostosowana do standardów wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu trwają 3 lata czyli 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.  Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich.

Propozycja podjęcia studiów licencjackich w WSH kierowana jest do absolwentów wszelkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także do pracowników firm i instytucji pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych oraz seminaria podzielone w toku studiów na trzy części:

I grupa - przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego,
II grupa - przedmioty kierunkowe,
III grupa - przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.

Studia prowadzone są w trybach:

- stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku),
- niestacjonarnym (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

Ponadto Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu umożliwia studentom w trakcie studiów naukę 6 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu umożliwia zdobycie certyfikatów językowych i informatycznych honorowanych przez pracodawców na całym świecie.
  • ETS – WSH jest jedynym w Radomiu Ośrodkiem Certyfikacyjnym przeprowadzającym egzaminy TOEIC i TOEFL.

  • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych - CAD
  • Certyfikowany projektant sieci strukturalnych 3M
  • Certyfikowany instalator sieci strukturalnych 3M

  • Certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor


W trakcie studiów studenci realizują również praktyki zawodowe w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia na danym kierunku studiów.