Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie organizacjami

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Specjalność zarządzanie organizacjami to specjalność, której program kształcenia został przygotowany przy udziale kadr zarządzających przedsiębiorstw. Dobierając przedmioty kierowaliśmy się długoletnim doświadczeniem naszych partnerów. Ich wiedza, doświadczenie i kompetencje pozwoliły na stworzenie innowacyjnego programu, który uczy umiejętnego zarządzania własną firmą lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Absolwenci zostaną przygotowani do objęcia stanowisk menedżerskich w firmach. Specjalność ta pozwala także na zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego i pozwala na tworzenie i prowadzenie nowych przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych oraz na dokonywanie istotnych zmian w strategii, metodach i strukturach organizacji już istniejących.Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:
» zarządzania wartością przedsiębiorstwa
» zarządzania marketingowego
» strategii marketingowych
» zarządzania zmianą
» zarządzania zasobami IT
» zarządzania ryzykiem i polityki bezpieczeństwa
» marketingu internetowego
» controllingu
» zarządzania publicznego
» analizy finansowej


taaasew

Perspektywy zawodowe
Specjalność ta przygotowuje absolwentów do roli menedżera i umożliwia awans zawodowy. Studia na tej specjalności przygotowują także do kierowania własną firmą. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na profesjonalne zajmowanie się różnymi aspektami zarządzania, takimi jak: metody zarządzania zasobami ludzkimi, sposoby kontroli jakości, logistyka oraz metody wzrostu konkurencyjności, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.