Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie sprzedażą

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Sprzedaż jest podstawą wszelkiej działalności gospodarczej. Obsługa klientów i transakcji to zadanie każdego przedsiębiorstwa. Dotyczy to firm każdego rodzaju – zarówno tych, które sprzedają dobra konsumpcyjne lub inwestycyjne, jak i tych, które oferują różnorodne usługi. Niezwykle ważną rolę w organizacjach odgrywają pracownicy zajmujący się sprzedażą. To m.in. od ich przygotowania, umiejętności, wiedzy i kompetencji zależy zysk firmy. Zarządzanie sprzedażą obejmuje liczne procesy, takie jak planowanie, organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzedawców, pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z pośrednikami oraz zarządzanie logistyką marketingową i wymaga odpowiedniego przygotowania, bowiem tylko profesjonalni „sprzedawcy” są w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia konkurencja.
Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:
» szeroko rozumianej sprzedaży – od bezpośredniej obsługi transakcji i klienta do kompleksowego zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie
» zarządzania sprzedażą, dystrybucją i cenami
» strategii przedsiębiorstw handlowych,
» technik sprzedaży,
» merchandisingu, e-commerce czy programów lojalnościowych.tyhrdgesdt

Perspektywy zawodowe
Specjalność zarządzanie sprzedażą została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych przyszłą pracą w działach sprzedaży, handlu lub obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych wszelkich typów oraz w firmach handlowych o charakterze hurtowym lub detalicznym. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem sprzedażą, handlem i obsługą klienta, a także na średnich i wyższych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych w branżach konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Niewątpliwie przygotowują one do pracy także na stanowisku przedstawiciela handlowego, sprzedawcy, agenta handlowego w przedsiębiorstwach handlowych (sieciach handlowych, hurtowniach itp.).