Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Zarządzanie innowacjami

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Celem studiów jest zdobycie specjalistycznych umiejętności wykorzystywania technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażania technik multimedialnych w przedsiębiorstwach, wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej oraz umiejętności miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej.Student specjalności uzyska wiedzę m.in. z zakresu:
» strategii promocji
» sztuki reklamy
» strategii biznesowej CRM
» handlu elektronicznego
» funkcjonowania przedsiębiorstwa wirtualnego
» technik multimedialnych w Internecie
» public relations
» liderów i zespołów w organizacjiiujythrfed

Perspektywy zawodowe
Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie innowacjami umożliwia absolwentom znalezienie dobrej pracy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach krajowych oraz zagranicznych. Umożliwia również absolwentom stworzenie własnej organizacji opartej na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami. Studia te przygotowują do aplikacji na stanowisku specjalisty ds. IT w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej. Ponadto absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają technologie multimedialne