Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Marketing interaktywny

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Marketing interaktywny to specjalność dla ludzi, którzy idą z duchem czasu i chcą pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. Specjalność ta przygotowuje do pracy poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów-praktyków mających doświadczenie i sukcesy w tym zakresie. To specjalność dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i mają zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika.Studia na tej specjalności obejmują między innymi następujące tematy:
» środowisko nowoczesnych technologii IT
» umiejętność przygotowywania prezentacji
» znajomość nowoczesnych narzędzi IT wykorzystywanych w biznesie
» umiejętności w zakresie prowadzenia w sieci działań o charakterze PR
» marketing on-line
» znajomość zasad wykorzystywania takich narzędzi jak: wideo on-line, PR on-line, e-mail, media społecznościowe, telefonia komórkowa, gry on-line, blogi, mikroblogi
» działalność gospodarcza w sieci
» kompetencje w zakresie utrzymywania sieci kontaktów (afiliacja)
» reklama behawioralna i marketing zintegrowany
» komunikacja między poszczególnymi mediami
» kompetencje w zakresie planowania strategicznego kampanii on-line


ytrdfooo

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności marketing interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem ta specjalność przygotowuje do pracy w realiach globalnej informatyzacji. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach, których działalność koncentruje się na e-biznesie. Zostaną także przygotowani do podjęcia własnej działalność on-line. Niewątpliwie zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli spełniać się w e-sklepach i e-firmach z każdej branży. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, nie sposób jest wszystkie wymienić. Jednak do najczęstszych miejsc pracy zaliczyć należy przede wszystkim agencje reklamowe, marketingowe, agencje PR, działy komunikacji zewnętrznej.