Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Ochrona osób i mienia

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia jest jednym z ważniejszych współczesnych problemów społecznych i gospodarczych. Rynek pracy odczuwa niedosyt wykwalifikowanych kadr w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu proponuje specjalność detektywistyka i ochrona osób i mienia. Jest ona przeznaczona dla osób, które mają zamiar pracować w sektorze ochrony bezpieczeństwa przedsiębiorstw i osób fizycznych Studenci zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym oraz realizacją zadań ochrony osób i mienia, a także umiejętności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych. Poznają techniki samoobrony oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Absolwenci zostaną w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
Absolwenci specjalności uzyskają kompetencje w dziedzinie:

  • przygotowania i uczestniczenia w pracy zespołowej
  • wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • wiedzy z zakresu detektywistyki oraz ochrony osób i mienia
  • metod i środków zabezpieczenia bezpieczeństwa sektora prywatnego i in.
  • metod zbierania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia
  • wiedzy niezbędnej do pracy w instytucjach krajowych i międzynarodowych powołanych dla ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów.ysddd

Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności będą kompleksowo przygotowani do pracy w policji oraz jako detektywi, jak również w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia. Będą także mogli sprawować stanowiska koordynatora do spraw ochrony informacji handlowych w przedsiębiorstwach prywatnych.