Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Wzrastająca liczba zdarzeń mających negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa państwa staje się podstawową determinantą podejmowania działań zmierzających do poszukiwania coraz skuteczniejszych środków przeciwdziałania nowym zagrożeniom. Jednym z nich jest postawienie nowych zadań przed wojskiem oraz funkcjonujących w jego ramach sił specjalnych. Dlatego też niezmiernie ważnym jest funkcjonowanie w ramach tych instytucji profesjonalnej kadry posiadającej analityczne umiejętności identyfikowania zagrożeń oraz kompetentnej do podejmowania stosownych środków zaradczych. Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego wszystkich formacji, jak również pracowników cywilnych zatrudnionych w jego strukturach. Specjalność ta będzie także stanowić doskonałe przygotowanie dla kandydatów do służby wojskowej oraz pracowników administracji publicznej, którzy w ramach swoich zadań odpowiedzialni są za kontakt z wojskiem lub zajmują się problematyką bezpieczeństwa.
Ukończenie specjalności umożliwi uzyskanie wiedzy z następujących zagadnień:

 • jednostki specjalne w wojsku
 • system bezpieczeństwa państwa
 • nowoczesne technologie wojskowe
 • konflikty międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki wojskowe;
 • podstawowe zagadnienia ratownictwa sanitarnego i medycznego
 • zarządzanie kryzysowe i zagadnienia ratownictwa
 • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń
 • psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych
 • obrót materiałami wybuchowymi i bronią
 • struktura organizacyjna nowoczesnych sił zbrojnych
 • prawo konfliktów zbrojnych.


hgfddsdgffhj


Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa docelowo będą stanowić wysoko wykwalifikowaną kadrę Wojska Polskiego. Umiejętności oraz wiedza zdobyte podczas studiów pozwolą na uzyskanie kompetencji właściwego identyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa państwa, jak również określenia roli wojska i sił specjalnych w ich eliminowaniu. Specjalność ta pozwoli także osobom nie pozostającym w czynnej służbie wojskowej poznać specyfikę działania wojska oraz zasady podejmowania decyzji przez uprawnione podmioty. Wiedza w tym zakresie pozwoli osiągnąć istotną przewagę na współczesnym rynku pracy.