Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo portów lotniczych

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Powszechność przewozów lotniczych, a przez to ich wzrastające znaczenie w komunikacji i transporcie, wiąże się niestety także ze zwiększeniem zagrożeń bezpieczeństwa portów lotniczych. Dlatego też specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa portów lotniczych, posiadający wiedzę z zakresu ochrony infrastruktury użyteczności medycznej, nowoczesnych systemów ratownictwa, zagrożeń atakami terrorystycznymi są coraz częściej poszukiwaniu na rynku pracy.
Studia na specjalności koncentrują się na takich zagadnieniach, jak:

 • ochrona portów lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji
 • prawo lotnicze
 • prawo pracy
 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • procedury bezpieczeństwa w lotnictwie
 • organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego
 • zarządzanie infrastrukturą lotniska 
 • logistyka 
 • organizacja systemów ratownictwa
 • organizacje międzynarodowe
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
fdcfxsww

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo portów lotniczych znajdą zatrudnienie przede wszystkim jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa w portach lotniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą również na skuteczne aplikowanie do Straży Granicznej, Służby Celnej oraz lotniskowych jednostek straży pożarnej. Nie bez znaczenia dla kariery zawodowej absolwentów tej specjalności będzie możliwość znalezienia zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej logistyki, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia i transportu towarów drogą lotniczą.