Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Logistyka służb mundurowych

Koncepcja studiów
Współcześnie o skuteczności działań służb porządku publicznego oraz wojska nie decyduje tylko i wyłącznie właściwe wyszkolenie kadry działającej w ramach pionów operacyjnych, funkcjonowanie we właściwej strukturze organizacyjnej czy też szybkość przepływu informacji. W równym stopniu o sukcesie działań tych służb decyduje sprawne, skuteczne oraz przede wszystkim nowoczesne zaopatrzenie. Cel ten może być osiągnięty jedynie dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze posiadającej wiedzę nie tylko z zakresu logistyki dostaw i zaopatrzenia lub transportu, ale także z dziedziny nowoczesnych technologii stosowanych w obszarach działania tych służb. Obecnie zgłaszają one więc zapotrzebowanie na osoby, które nie tylko będą zapewniać sprawny proces zaopatrzenia, ale także będą doskonałymi specjalistami w dziedzinie procedur realizowania zamówień publicznych czy też pozyskiwania publicznych źródeł finansowania ich potrzeb, np. sprzętowych. Studia na specjalności logistyka służb mundurowych dają gwarancje zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, jak też kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia również w sytuacjach kryzysowych, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji.
Ukończenie specjalności umożliwi uzyskanie wiedzy z następujących zagadnień:

 • jednostki specjalne w wojsku
 • ekonomia 
 • prawo zamówień publicznych
 • statystyka
 • towaroznawstwo
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • ekonomika transportu
 • metrologia i inżynieria jakości
 • ekologistyka i recykling
 • systemy informatyczne logistyki
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • zarządzanie usługami
 • infrastruktura logistyczna
 • logistyka produkcji
 • logistyka zaopatrzenia
 • zarządzanie nowoczesnymi technologiami
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie kryzysowe.


dzgedcxxxx


Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności logistyka służb mundurowych będą stanowić kadrę działów zaopatrzenia wszelkiego rodzaju służb mundurowych, w tym przede wszystkim Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, ale również straży gminnych i służb ratownictwa medycznego. Szeroka wiedza, w tym z zakresu nowych technologii, pozwoli im w sposób nowoczesny i precyzyjny realizować i planować zaopatrzenie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak np. klęski żywiołowej. Umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji o znaczeniu strategicznym, nabyta podczas studiów na specjalności logistyka służb mundurowych, będzie stanowić niezaprzeczalny atut oraz stanowić wymierną przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.