Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pożarnictwo

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Specjalność pożarnictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną i fachową kadrę w Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony pożarowej. Technika ochrony przeciwpożarowej jest wiedzą niezbędną również w zakresie rzeczoznawstwa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, architektury, wentylacji, instalacji elektrycznych, rzeczoznawstwa budowlanego, instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych itd. Konieczność spełniania norm ochrony pożarowej w niemal wszystkich sferach użyteczności publicznej stwarza zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie tylko w Państwowej Staży Pożarnej, ale także przedsiębiorstwach prywatnych zobowiązanych do wdrożenia własnych procedur oraz systemów przeciwpożarowych i ratowniczych.Studia na specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących:

 • systemy łączności
 • ratownictwo
 • organizacja systemów ratownictwa
 • podstawy chemii 
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • ratownictwo chemiczne
 • taktyka działań ratowniczo-gaśniczych
 • zarządzanie kryzysowe 
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo pożarowe portów lotniczych
 • ochrona środowiska.


tgzdsrrr

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na specjalności pożarnictwo pozwala na podjęcie pracy zarówno w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony pożarowej, jak również administracji i sektorze prywatnym. Specjalistyczna wiedza z zakresu ratownictwa pozwoli na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy wciąż okazującym zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje w obszarach zabezpieczenia imprez masowych czy też budynków użyteczności publicznej. Absolwenci specjalności pożarnictwo będą mieli zatem szerokie perspektywy zawodowe, uzyskując przez to dodatkowe atuty na konkurencyjnym rynku pracy.