Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Doradztwo finansowe

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Rynek finansowy oferuje wiele ciekawych inwestycji i transakcji. Aby móc aktywnie uczestniczyć w jego obiegu, trzeba wykazać się dużą wiedzą z tego zakresu. W związku z tym oferta nauczania specjalności doradztwo finansowe skierowana jest do osób, które zainteresowane są ścieżką rozwoju zawodowego i naukowego w zakresie prowadzenia lub analizowania problematyki szeroko pojętego doradztwa finansowego dla osób indywidualnych, firm lub instytucji. W ramach funkcjonowania specjalności studenci mogą rozwijać wiedzę praktyczną i aplikacyjną poprzez praktyki studenckie w instytucjach, z którymi uczelnia posiada podpisane porozumienia.Studia w ramach specjalności obejmują m.in. tematy:
» finanse osobiste
» planowanie finansowe
» finanse behawioralne
» doradztwo i pośrednictwo finansowe
» pośrednictwo finansowe na rynku nieruchomości
» makroekonomiczne uwarunkowania planowania finansowegorfdzsgffffff

Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności mają możliwości zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach: doradcy finansowego po uzyskaniu niezbędnej praktyki, w bankach, bankach spółdzielczych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych związanych z funkcjonowaniem krajowego i międzynarodowego systemu finansowego, a także różnego rodzaju firmach pośrednictwa finansowego, biurach maklerskich, firmach konsultingowych. Ponadto mają możliwość samodzielnej budowy biznesu finansowego w szybko rosnącym sektorze doradztwa finansowego.