Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Ekonomia przedsiębiorstwa

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Specjalność ekonomia przedsiębiorstwa daje studentom możliwość zdobycia kwalifikacji z ekonomii przedsiębiorstwa i metod jego zarządzania. Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji inwestycyjnych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy.Studia w ramach specjalności koncentrują się na poznaniu:

 • gruntownej wiedzy nt. analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • umiejętności umożliwiających wykorzystanie mechanizmów mających wpływ na poprawę sytuacji firmy
 • sprawności związanej z systemem planowania i zarządzania zasobami
 • wiedzy z zakresu sporządzania rachunku efektywności inwestycji
 • zdolności do prawidłowego identyfikowania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o trendy występujące w otoczeniu
 • strategii rozwoju MŚP
 • ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
 • zasad analizy ekonomiczno-finansowej
 • rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji201420111

Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności jako menedżerowie zatrudnieni w przedsiębiorstwach będą przygotowani do samodzielnego i skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Gotowi będą oferować usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, podejmując pracę w firmach zajmujących się consultingiem i analizą inwestycji, tj. w domach maklerskich, bankach czy firmach consultingowych. Przygotowani też zostaną do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomia przedsiębiorstwa zdobędzie wiedzę, umiejętności zawodowe, kwalifikacje informatyczne, postawę etyczną i społeczną oraz łatwość znalezienia własnego miejsca na rynku pracy.