Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studia magisterskie
Studia drugiego stopnia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności zapewniających przyszłym absolwentom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Program studiów posiada charakter uniwersytecki zgodny z wymogami nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

Studia  magisterskie  trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra. Tytuł ten uprawnia do wykonywania poszczególnych profesji oraz do podjęcia studiów III stopnia - doktoranckich.

Aktualnie, w myśl obowiązujących przepisów, studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. W praktyce oznacza to możliwość kontynuowania studiów również na kieunku pokrewnym jak i niepokrewnym do ukończonych studiów pierwszego stopnia. Jest to wynikiem dostosowanie zasad kształcenia na studiach wyższych w Polsce do standardów obowiązujących w Europie od wielu lat. Zwiększa to szanse zawodowe absolwentów jak również otwiera przed nimi nowe horyzonty intelektualne.