Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prawo zamówień publicznych

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność prawo zamówień publicznych przygotowuje do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach związanych z rynkiem zamówień publicznych w Polsce. Kształcenie na tej specjalności pozwala w przyszłości wykonywać czynności prawne zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca. W dzisiejszych czasach rynek zamówień publicznych stanowi bardzo ważny  element działalności zarówno przedsiębiorstw jak i organów administracji. Co otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla absolwentów tej właśnie specjalności. Bowiem studenci zostaną wyposażeni w wiedzę na temat organizacji rynku zamówień publicznych, procedur dokonywania zamówienia oraz systemu kontroli zamówień.

 
 

Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

  • zagadnień ogólnych związanych z działaniami podejmowanymi na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych
  • zagadnieniami związanymi z poszczególnymi trybami udzielania zamówienia publicznego
  • teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zawieraniem umowy przez podmiot wyłoniony w trybie przepisów ustawy jako wykonawca
  • zagadnień stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy projektach finansowanych z Unii Europejskiej

 

fdgscxgggggg

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności maja bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Mogą bowiem aplikować na stanowiska w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, publicznych podmiotach zajmujących się dokonywaniem zamówień, spółkach zajmujących się poszukiwaniem lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, spółkach zajmujących się zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi, energetycznymi i wodociągowymi, publicznym transportem i pocztowymi, które są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, które oferują swoje usługi na rynku zamówień publicznych.