Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prawo Ukrainy i Rosji

Koncepcja specjalności 

Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Znajomość przepisów prawa Rosji i Ukrainy pozwoli z łatwości odnaleźć się w firmach które prowadzą działalności właśnie z tymi krajami. Dzięki zrozumieniu „odmienności" systemów prawnych tych dwóch państw absolwenci tej specjalności potrafiliby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty o charakterze biznesowym oraz uniknąć błędów z partnerami z tamtych części świata.

 

 

Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

  • prawa gospodarczego Ukrainy i Rosji,
  • prawa cywilnego Ukrainy i Rosji,
  • prawa karnego Ukrainy i Rosji,
  • prawa administracyjnego Ukrainy i Rosji,
  • prawa finansowego Ukrainy i Rosji.

 

resdffffff

Perspektywy zawodowe:

Perspektywy zawodowe po ukończeniu tej specjalności są bardzo szerokie. Absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze prawników w instytucjach publicznych i prywatnych organizujących współpracę naszego kraju z Rosja i Ukrainą. Zdobyte przygotowanie pozwoli  podjąć zatrudnienie w firmach działających na rynkach rosyjskim i ukraińskim oraz w spółkach z ich kapitałem inwestujących w Polsce. Otwarte dla nich będą organizacje i instytucje międzynarodowe, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną, środki masowego przekazu, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Wśród absolwentów specjalizacji będą także znakomicie wykształceni prawnicy posiadający bardzo rzadką wiedzę, co będzie stanowiło niewątpliwy atut na wymagającym rynku pracy. 

 

refgszvkrteml