Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prawo własności intelektualnej

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność prawo własności intelektualnej ma na celu zapoznanie studentów z kompleksowo ujętą tematyką własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych, cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie specjalności uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Specjalność ta obejmuje także postępowanie związane z powstawaniem i ochroną praw poszczególnych praw na dobrach niematerialnych, a także rozgraniczeniu postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania administracyjnego w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzone na tej specjalności mają także ukazać aktualne problemy w tym także wynikające z ekspansji nowych technologii.

 
 

Specjalność koncentruje się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

  • polskiej ochrony własności intelektualnej,
  • międzynarodowej ochrony własności intelektualnej,
  • europejskiej ochrony własności intelektualnej,
  • procedury rejestracyjne znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych
  • prawo nieuczciwej konkurencji (w tym prawo reklamy). 

 zvfxd4rsttytt

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności z pewnością staną się pożądanymi prawnikami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dzięki posiadanej wiedzy odnajdą się na stanowiskach związanych z stosowaniem prawa własności intelektualnej np. jako prawnicy w: producenckich firmach fonograficznych lub audiowizualnych, mediach, agencjach reklamowych, czy też firmach farmaceutycznych itp.