Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prawo Unii Europejskiej

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do funkcjonowania  w warunkach Unii Europejskiej. Oferta ukierunkowana jest na dostarczenie wiedzy z zakresu prawa unijnego, instytucji Unii Europejskiej, procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, a także wiedzy o systemach administracji w innych państwach członkowskich UE.

 

 

Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

 • systemu prawnego Unii Europejskiej

 • systemu ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • źródeł prawa Unii Europejskiej

 • instytucji i struktur unijnych

 • procedur administracyjnych Unii Europejskiej

 • procedury pozyskiwania środków unijnych

 • wzajemnych relacji między prawem krajowym a europejskim

 

sedafddaswwww
 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu prawa Unii Europejskiej. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej zarówno w kraju, jak również w instytucjach UE. Absolwenci mogą również z powodzeniem założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą albo świadczyć usługi na rzecz innych przedsiębiorców. Ukończenie studiów ze specjalnością „prawo Unii Europejskiej”, daje wszechstronne przygotowanie do pracy w różnych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa.