Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  E-administracja

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej oraz do prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Celem studiów jest także wyposażenie studentów w umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki temu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

 
 

Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

  • podstaw prawnych administracji elektronicznej, jej systemów
  • nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji
  • elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej
  • podstawowych programach oraz zasad bezpieczeństwa w sieci
  • zastosowania systemów IT w administracji
  • podstaw prawnych ochrony własności intelektualnej.

 52tgygbgg

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tej specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać go będzie znajomość prawa z zakresu administracji oraz praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące sporządzania i obiegu dokumentów elektronicznych, procedury pracy w sieci, podpisu elektronicznego oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych. Absolwent e-administracji zostanie przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej oraz wszelkich instytucjach współpracujących z administracją publiczną, np. prowadzących licytacje elektroniczną, wymianę dokumentów, składających oferty lub zapytania.