Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ramach specjalności Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury studenci zdobywają wykształcenie w dziedzinie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Absolwent posiada praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w administracji sądu i prokuratury. Potrafi sporządzić korespondencję sądową, a także zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia administrowania środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości i prokuraturze. Specjalność ta adresowana jest do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Wybór specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury. Plany studiów obejmują nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym, ponieważ szczególna uwaga zwracana jest na praktyczny wymiar funkcjonowania wspomnianych instytucji.

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:

  • etyka w administracji publicznej
  • przestępstwa urzędnicze
  • administracja sądów
  • administracja prokuratury
  • biurowość
  • archiwizacja.

 
dsVFDGgfgg

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości, oraz prokuraturach na stanowiskach administracyjnych.