Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studia podyplomowe
Studia podyplomowe to sposób na pogłębienie posiadanej wiedzy lub zdobycie nowych kwalifikacji. Jest to doskonała okazja do zdobycia umiejętności uznawanych przez pracodawców, uporządkowania wiedzy i doświadczenia oraz ukierunkowanie się na dalszy rozwój. Studia podyplomowe pozwalają na zaspokojenie własnych ambicji, a przy okazji są szansą na awanse i podwyżki.

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi formami kształcenia podyplomowego, które proponuje swoim studentom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Sprawdź, dla kogo są przeznaczone! Odwiedź naszą stronę: www.PODYPLOMOWE.wsh.pl
Organizacja studiów


Studia podyplomowe obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, ćwiczenia, gry decyzyjne i symulacyjne. Wykładowcami są przede wszystkim znakomici nauczyciele akademiccy oraz praktycy - specjaliści i menedżerowie.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym, a zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dla kogo studia podyplomowe?

Propozycja podjęcia studiów podyplomowych w Radomiu skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych kontynuacją nauki, a także do pracowników firm i instytucji, osób czynnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć dodatkowe umiejętności.
Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Studia podyplomowe mogą być też okazją dla osób bezrobotnych na zmianę posiadanych kwalifikacji i uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kształcenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:
- Złożyć w PUP wniosek
- dołączyć zaświadczenie z Uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.
     
     

Wyższa Szkoła Handlowa oferuje w sumie ponad 40 kierunków studiów podyplomowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w dziale kierunki studiów. 

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić BEZPŁATNY INFORMATOR prosimy o kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych:

Biuro Studiów Podyplomowych
Estera Witkowska - Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
ul. Traugutta 61a

26-600 Radom
tel./fax: 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl