Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Menedżer produktu IT

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. Celem specjalności jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową. Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na menedżerów produktu IT będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

 


Studia w ramach specjalności koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • technologie informacyjne
 • programowanie komputerów
 • bazy danych
 • zaawansowane technologie internetowe
 • współczesne techniki informatyczne i multimedialne
 • prezentacje multimedialne i komunikacja wizualna
 • mikro- i makroekonomia
 • podstawy zarządzania
 • prawo gospodarcze
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość finansowa
 • analiza finansowa

 
jukyyyyyyy

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności menedżer produktu IT jest przygotowany do wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, może w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój usług elektronicznych w firmach. Student specjalności menedżer produktu IT otrzymuje zarówno zaawansowane i bardzo konkretne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, jak też ekonomii i nauk o zarządzaniu. Może znaleźć zatrudnienie na różnych szczeblach struktury organizacyjnej firm i przedsiębiorstw jako kierownik projektu, menedżer, specjalista ds. rozwoju, analityk, doradca IT, doradca klienta, headhunter itp.