Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Koncepcja studiów:

Celem kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia jest przekazanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.
Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych ważnych dla problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.Zakres tematyczny kierunku:

 • polityka i strategia bezpieczeństwa
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • systemy obrony państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
 • strategie zapobiegania przestępczości
 • kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo procesów logistycznych i informatycznych
 • międzynarodowa przestępczość zorganizowana
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, w komunikacji i transporcie
 • międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka
 • ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 • pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • współpraca Policji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.dszfffffff

Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie cennym kandydatem do pracy w organach administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w cywilnych portach lotniczych, Policji (w służbie cywilnej), Straży Granicznej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego czy Formacjach Obrony Cywilnej Kraju.
Ukończenie studiów otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego, takich jak Biuro Ochrony Rządu, Europejski Urząd Policji, Międzynarodowa Organizacja Policji oraz w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego w charakterze pracowników cywilnych, jak również w firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

zesrrrwaqsa 
 

Współpraca z pracodawcami
Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze został opracowany we współpracy z: Mazowiecką Wojewódzką Komendą Policji zs. w Radomiu, Komendą Miejską Policji w Radomiu, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Komendą Straży Miejskiej w Radomiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu, Portem Lotniczym "RADOM" S.A., Jednostką Wojskową nr 4938 w Radomiu, Aeroklubem PLL LOT, Aeroklubem Radomskim Lotnisko Piastów, Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu i in.

 


Patronat nad kierunkiem objęli:
redsgydrrds111

Straż Miejska w Radomiu

oraz


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu