Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Strefa Psychologii




Informujemy, iż na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu powołaliśmy Strefę Psychologii jako zestaw działań z zakresu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz popularyzowania wiedzy psychologicznej.


 
 

Strefa Psychologii WSH to działanie skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych obejmujące następującą tematykę:


 • rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych takich jak: asertywność, inteligencja emocjonalna, umiejętność pracy w grupie,
 • przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • popularyzowanie wiedzy psychologicznej,
 • pomoc w przeżywaniu trudności, apatii, zmęczenia, znudzenia, poczucia bezsensu,
 • pomoc w realizacji celów życiowych, poprawa jakości życia, osiąganie dobrostanu,
 • pomoc osobom niezadowolonym z obecnej sytuacji zawodowej (utrata pracy, bezrobocie, wypalenie zawodowe) lub osobistej (problemy rodzinne, małżeńskie, w relacjach międzyludzkich, kryzysy motywacyjne, problemy związane z podejmowaniem decyzji),
 • pomoc osobom chcącym zapoczątkować zmiany w życiu poprzez samopoznanie, pogłębianie wiedzy o relacjach interpersonalnych, komunikacji i stresie,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów takich jak: fobie, depresje, zaburzenia nastroju, poczucie pustki, samotności, niskie poczucie własnej wartości, myśli samobójcze, uzależnienia, współuzależnienia, agresja i przemoc,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z nieśmiałością,
 • pomoc w przezwyciężaniu intensywnych, przeszkadzających w codziennym życiu emocji: złości, lęku, smutku, żalu, wstydu, poczucia winy,
 • pomoc w przeżywaniu cierpienia, bólu związanego ze stratą, żałobą, rozstaniem,
 • pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, spotykającymi w ciągu życia każdego z nas (problemy psychologiczne związane z chorobami somatycznymi, zaburzenia psychosomatyczne, problemy wieku starczego) itp.

 
 



W ramach Strefy Psychologii przewiduje się:


 1. Cykliczne warsztaty, wykłady, szkolenia połączone z poradami psychologicznymi i elementami interwencji kryzysowej,
 2. Zajęcia warsztatowe w szkołach i placówkach:
 3. Audycję radiową poświęconą rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 4. Sympozja naukowe (w roku akademickim 2014/2015 nt. Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej),
 5. Porady psychologa i terapeuty uzależnień,
 6. Klub dyskusyjny.

 
 

Szczegółowych informacji udziela:


doc. dr Sylwester Bębas

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
e-mail: sbebas@wsh.pl

 




Patronat medialny nad wydarzeniami z cyklu STREFA PSYCHOLOGII objęła Radomska Grupa Mediowa.


 




Informacje o terminach wydarzeń w Strefie Psychologii będą podawane na bieżąco.


 

W OBECNEJ CHWILI ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:




Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wydział Nauk Humanistycznych

 

Areszt Śledczy w Radomiu

 

zapraszają do udziału
w

 

Interdyscyplinarnym Sympozjum Naukowym nt.

 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA W WARUNKACH IZOLACJI WIĘZIENNEJ

 

Radom 12 czerwca 2015 r.


Sympozjum odbędzie się w Areszcie Śledczym w Radomiu przy ul. Wolanowskiej 120.



NASZYMI GOŚĆMI BYLI :