Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studia inżynierskie

W odróżnieniu od studiów licencjackich, studia inżynierskie dają więcej wiedzy specjalistycznej i praktyczniej przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie. Studia inżynierskie są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży IT.

 

Studia inżynierskie I stopnia są studiami technicznymi i trwają 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.  Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich.

Program studiów inżynierskich Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Na kierunku Informatyka specjalistyczne wykłady i ćwiczenia oraz nowoczesne laboratoria komputerowe, prowadzone są przez zewnętrznych praktyków z dziedziny IT. Program studiów konsultowany jest z partnerami biznesowymi kierunku pod kątem ich potrzeb.

W toku studiów przedmioty i seminaria podzielone są na trzy części:

I grupa - przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego,
II grupa - przedmioty kierunkowe,
III grupa - przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.

Studia prowadzone są w trybach:

- stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku),
- niestacjonarnym (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

Studenci WSH mają możliwość pogłębiania wiedzy z obszaru IT w Kole Młodych Informatyków.